Loome vallale selge ja eristuva kuvandi ning kujundame Kuusalust merevalla

• Leiame üles meid iseloomustavad väärtused ning muudame valla nähtavaks.
• Hoolime oma elukeskkonnast ja otsime alati mõistliku tasakaalu ettevõtluse ja looduse vahel.
• Valla üldplaneeringuga loome kogukonnale igas külas vaba ligipääsu merele.