Reformime valla juhtimise

• Vallavanema valime avaliku konkursi korras.
• Volikogus ei moodusta poliitilist koalitsiooni, vaid teeme koostööd inimestega parimate ideede elluviimiseks.
• Anname oma asjade üle otsustusõiguse kogukondadele.
• Võtame kasutusele kaasava eelarvemenetluse.
• Muudame vallajuhtimise läbipaistvaks ja kaasaegseks