Korrastame ja uuendame haridusvõrgu

 

• Loome eeldused tulemuslikeks läbirääkimisteks riigiga gümnaasiumi
rajamiseks Kuusallu
• Kuusalu kooli hoonekompleksi gümnaasiumi osa laienduse planeerimisel
loome võimalused ka Kuusalu Kunstide Kooli jaoks
• Uuendame valla koolide ja lasteaedade tervisliku toitumise korralduse ja
põhimõtted