Oodatud on annetused kampaaniakulude katmiseks

Kui meie manifesti ideed tunduvad ​värsked ja põhimõtted toetamist väärivad, siis Valimisliit Üks Kuusalu vald on tänulik igasuguse rahalise toetuse eest kampaaniakulude katmiseks.

Kuna seltsing ei ole juriidiline isik, siis pole seltsingu nimel võimalik pangakontot avada, kokkuleppeliselt kasutame valimisliidu kulude tarbeks spetsiaalselt loodud seltsinglase erakontot EE771700017003651805 (Marti Hääl) Nordea pangas.
Infoks veel, et valimisliit võib tulu saada vaid eraisiku annetustest. Valimisliidul ja valimisliidu nimekirjas kandideerival isikul on keelatud oma valimiskampaania läbiviimiseks kasutada avalikke vahendeid.

Valimisliidul on kohustus esitada kuu aega pärast valimisi aruanne valimisliidu ja tema nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude ning nende tasumiseks kasutatud vahendite ​päritolu kohta Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK-le).

Meie eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitilisi huve väljendada kohaliku omavalitsuse tasandil. Kui meie ideed on Teilegi sümpaatsed, oleme annetuse eest väga tänulikud!