Kuusalu vald on seni olnud kergliiklusteede osas vaeslapse rollis

Indrek Link

Valimisliit Üks Kuusalu Vald on oma manifestis märkinud, et kõik igapäevased omavalitsusele pandud ülesanded (sotsiaalteenused, teedeehitus ja hooldus, prügivedu, kommunaalteenused jne) täidame parima kvaliteediga nagunii. Tundub loogiline, et tänapäeval arendab kohalik omavalitsus muude teenuste hulgas ka kergliiklusteede võrku.

Eestlasliku kadedusega vaatan, kuidas sügise saabudes, peale viljakoristust, on hakatud jõudsalt ehitama kergliiklusteid. See, kuhu neid ehitatakse, ei ole Kuusalu vald. Minule, kui Kuusalu valla elanikule, meeldib aga kõrvutada meid teistega. Ja olen end korduvalt tabanud  mõttelt, et miks see meil nii pole? Viimased, sügisesed arendused on näiteks Lääne-Virumaal Ulvi – Viru-Kabala ja Tõrremäe – Veltsi – Haljala kergliiklusteed. Samuti on sel aastal ehitatud Koogi – Jägala-Joa kergliiklustee lõik, millele eelnevalt oli valminud Jägala-Joa – Neeme kergliiklustee. Siia juurde võib veel tuua Võsu – Käsmu, Aegviidu – Jäneda jne. Siia võib lisada veel palju näiteid. Enamus nendest kohtadest on rahvaarvult väiksemad kui Kuusalu valla suuremad asumid ja enamus nendest omavalitsustest on väiksemad kui Kuusalu vald.

Tundub, et Kuusalu valla suurprojektiks on ja jääb pikaks ajaks Kiiu – Kuusalu (Käli tee) kergliiklustee. Koos Kiiu aleviku lühikeste lõikudega on kergteede uusi arendusi kokku ümmarguselt 5 km jagu. Enamus meie kergliiklusteedest on kahes suuremas asumis, registri järgi paar  jupikest ka Kolgas. Mitte ükski neist ei vii randa või valla keskpunktist mõne küla poole.

Koalitsioonilepe 2013-2017 lubas meile, et „otsime võimalusi koostöös Maanteeameti jt riiklike struktuuridega kergliiklusteede võrgu laiendamiseks. (Ühendame Kiius uue ja vana kergliiklustee ning Käli-Andineeme, Loksa-Kolgaküla, Rihumäe-Salmistu, Kiiu-Valkla, Männiku-Kolga-Pudisoo jt)“. Vaadates 2016. aasta kevadel kinnitatud Kuusalu valla teede arengukava 2016-2025, ei ole kergliiklusteede osas arenguid planeeritud. Arengukava tabelis 3 on välja toodud olemasolevad kergliiklusteed, kogupikkusega 10,8 km. Arengukava punkt 14, mis peaks rääkima teede, sildade, truupide, parklate, kergliiklusteede ja tänavavalgustuse arendamisest 2016-2025. aastal, ei räägi – peale Kiiu Veski tn kõnnitee –  kergliiklusteede arendamisest midagi.

Sama seis on kahjuks ka Harju maakonna piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavaga, kus Kuusalu valla kergliiklusteede arendamise osas midagi planeeritud pole.

Miks kergliiklusteed üldse vaja on? Peamine põhjus selleks on ohutus. Et saaks turvaliselt lapsi koolidesse ja huviringidesse saata, ise tööle liikuda, muidugi ka sportida ja koeraga jalutada, kartmata mõnda autojuhti, kelle suurim eesmärk on kiirelt sihtpunkti jõuda unustades nõrgemad kaasliiklejad ja nende turvalisuse.

Tänased liiklussagedused on ka kõrvalisematel teedel märkimisväärselt suuremad, kui olid varasemalt. Ei saa eeldada, et kui varem polnud vaja, saab ka edaspidi ilma hakkama. Oma turvalisuse huvides võtavad nii mõnedki meist ette selle, et sõidavad esmalt kooli parklasse, et sealt siirduda Kuusalu valla kergliiklusteele. Kas see on mõistlik lahendus?

Maslow on inimvajadused reastanud hierarhilise püramiidina. Selle püramiidi järgi on turvalisuse vajadus füsioloogiliste vajaduste järel teisel kohal. Seda püramiidi võiks tõlgendada ka nii, et peamine on suurema kogukonna vajadus ja kõige väiksem mõne kitsa ringi konkreetse projekti teostamise vajadus.

Kuidas edasi? Alustada tuleb sellest, et arengukava on vaja üle vaadata ja viia sisse muudatused, arvestades ühest küljest kogukondade ootustega ja teisest küljest võimalustega. Siiralt kahtlen, et meil pole ootusi ja võimalusi ühtki uut kergliiklusteed rajada. Kui meil ei ole eesmärki, siis sageli ei viitsita selle poole ka püüelda. Kahtlen, ka selles, et hetkeolukorra põhjuseks on ainult mõne teise piirkonna kõrgem prioriteetsus. Pigem peame ise rohkem pingutama. Kui leiame kümnetes tuhandetes eurodes vahendeid väikse huvigrupi projekti lisarahastuseks, siis ressursse ilmselt on.

Huvi korral tutvumiseks: