Toimus Kuusalu vallavolikogu teine istung

Kuusalu Vallavolikogu teine istung toimus 8.11.2017 Kuusalu rahvamajas. Istungit võib pidada märgiliseks, kuna esimest korda Kuusalu vallavaolikogu ajaloos oli kõigil huvilistel võimalik Arenev Kuusalu vald Facebooki lehel näha istungist otseülekannet. Loodetavasti õnnestub lähitulevikus ülekannet jälgida ka valla veebilehelt ning õnnestub ka heli ja pildikvaliteeti tõsta.
Teisel istungil oli päevakorras kaks punkti, Kuusalu vallavanema valimine eelnõus esitatud ettepanekuga korraldada kandidaatide leidmiseks avalik konkurss ning volikogu alatiste komisjonide moodustamine. Peale mõningaste poliittehnoloogiliste ja ka sisuliste vaidluste pidamist otsustati häältega 11 poolt ja 8 vastu kuulutada vallavanema leidmiseks välja avalik konkurss. Konkursi korraldamise ja kandidaatide volikogule esitamise tähtajaks on 8.12.2017.
Volikogu alatiste komisjonide moodustamiseks oli esitatud päevakorda kaks alternatiivset eelnõud. Valimisliit Üks Kuusalu vald tegi istungil ettepaneku kahest eelnõust moodustada kompromisseelnõu, mille aluseks oli valimisliit Ühine Kodu esitatud volikogu komisjonide arv ja nimetused. Vallavolikogu otsustas ühehäälselt toetada eelnõud, millega moodustati kuus volikogu komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja arengukomisjon, keskkonna- ja ehituskomisjon, ühistegevuse komisjon, sotsiaalkomisjon ning haridus- ja noorsootöö komisjon.