Kuusalu valla valimisliidud sõlmisid avatud juhtimise kokkuleppe

18.01.2018

Eile, 17. veebruaril sõlmisid valimisliitudest Ühine Kodu, Üks Kuusalu Vald ja Arenev Kuusalu vald valitud viisteist Kuusalu vallavolikogu liiget avatud juhtimise kokkuleppe.

Erinevalt varasemast praktikast, kui volikogus on moodustatud koalitsioon ning sõlmitud koalitsioonileping, kus on kokku lepitud kogu järgneva nelja aastase valitsemisperioodi tegevussuunad, koostavad volinikud eile, vallavolikogu istungil allkirjastatud avatud juhtimise kokkuleppe kohaselt, igal aastal koos eelarvega tegevuskava lahendamist vajavate põhiprobleemide kohta, millega täpsustatakse eelseisva aasta tegevusi ning nendeks eelarvesse eraldatavaid summasid.

Lisaks igal eelarveaastal vastu võetavale tegevuskavale on kokkuleppes kirjeldatud üldised, aastatel 2017-2021 lahendamist vajavad põhiteemad nagu toimivate lahenduste leidmine kogukondade kaasamiseks, hariduse kvaliteedi tagamine, eakate hoolekanne, huviharidus, valla kuvand, merendus, Kuusalu kui valla keskuse arendamine, koostöö Loksa linnaga ning üldplaneeringu, teede arengukava ning teiste valla strateegiadokumentide senisest suurem tähtsustamine, muutunud vajadustest lähtuv sisustamine ning avalik ja läbipaistev menetlemine.

„Kuna meie valimisliit sündis soovist valla ellu tuua muutusi ja uuendusi, siis mina olen saavutatud kokkuleppega rahul. Ees ei saa olema kerged otsused. Selle kokkuleppe tulemusi hindavad valijad järgmistel valimistel, ” sõnas valimisliit Arenev Kuusalu Vald esindaja Madis Jõgi ning lisas, et ootab vallarahva jätkuvat huvi ja kaasarääkimist olulistel teemadel.

Marti Hääl valimisliidust Üks Kuusalu Vald:  “On heameel, et meie algatatud lahendus edasiminekuks leidis konsultatsioonide tulemusel viieteist voliniku toetuse üheksateistkümnest. Aga see on avatud lepe, kuhu on oodatud liituma ka ülejäänud volinikud. Edaspidiseks soovin kõigile volikogu ja vallavalitsuse liikmetele senisest konstruktiivsemat, avatumat ja tulevikku suunatumat vaadet. Alanud koostöö toimib vaid juhul, kui isiklike ambitsioonide asemel juhindutakse valla ühishuvidest ja õpitakse senisest paremini arvestama erinevate seisukohtadega.”

Valimisliidu Ühine Kodu esindaja, vallavanem Urmas Kirtsi sõnul on iga kokkulepe olemuselt kompromiss. Kolme valimisliidu vaheline lepe on sündinud kõigi osapoolte loobumiste hinnaga. “Allkirjastatud dokument on oluline, kuid veelgi tähtsam on see, et viisteist kokkuleppega liitunut suudavad moodustada ühtse meeskonna, kelle eesmärgiks on Kuusalu elu arendamine. Kokkulepe annab valla rahvale infot meie tegevuse põhisuundadest, osapoolte senised sammud aga lootust heaks koostööks,” lisas ta.

Olulise osa kokkuleppest moodustvad ühised juhtimispõhimõtted, mille eesmärk on tagada volikogu ning vallavalitsuse tulemuslik tööle rakendamine ning edasine valimisperioodide ülene tasakaalustatud koostöö. Kirjeldatud juhtimispõhimõtted on universaalsed ning võiksid saada heaks poliitiliseks kultuuriks ka järgnevatel valimisperioodidel.

 

Lisainfo:

Madis Jõgi

Valimisliit Arenev Kuusalu Vald

madis.jogi@hotmail.com

5550 2273

Marti Hääl

Valimisliit Üks Kuusalu Vald

marti.haal@gmail.com

504 9811

Urmas Kirtsi

Valimisliit Ühine Kodu

urmaskirtsi@gmail.com

503 3869