Volikogu esimehe kaitsekõne

Mait Kröönström

Mulle pole kunagi meeldinud pidada pikki kõnesid ja anda suuri lubadusi, teha suuri sõnu, vaid pigem teha midagi ära ja oma tegudega seda edasi anda. Nii ei ole  ka see volikogu esimehe koht minu jaoks  olnud  kunagi eesmärk. Olen oma 25 aastase volikogu liikmeks oleku aasta jooksul alati  seadnud endale eesmärgiks valla heaks millegi ära tegemisi. Seetõttu jääb minule täiesti arusaamatuks antud umbusalduse avaldus, milles pole minu tegevusele otseseid põhjuseid välja toodud, on vaid esitatud „riigikogu“stiilis „kobareelnõu“, kus on välja toodud etteheited kogu valla juhtimisele ja tegevusele. Samas enamus etteheidetest ning seal mainitud põhjustest ei ole seotud hetkel valla juhtimise juures olevate inimestega, vaid on alguse saanud eelmise vallavalitsuse tegemistest või tegemata jätmistest. Ma ei tahtnud siis, kui volikogu esimeheks sain, ega tahaks ka nüüd kritiseerida eelmise vallavalitsuse tegemisi või tegemata jätmisi, vaid keskenduda tulevikule ja koostööle, aga olen sunnitud rääkima asjadest nii nagu nad tegelikult on, et kaitsta ennast alusetu umbusaldamise eest.

Uus koalitsioon on hea näide sellest, kuidas vanade poliitikute lubadused, sõnavõtud ja väärtused tegelikult ei maksa midagi, vaid nende jaoks on põhiline ning mille pärast ka jätkuvalt kandideeritakse , vallapalgal olevad positsioonid ja tasulised kohad . Neile ei lähe tegelikult korda see, kuidas vallal ning tema elanikel läheb, kuigi selleks kirjutatakse kokku ilus „muinasjutt“ nimega koalitsioonileping. See on tegelikult kirjutatud vaid „suitsukatteks“, et oleks omavahel võimalik ära jagada need valla palgal olevad tasulised kohad, millepärast tegelikult kandideeriti. Nende jaoks on tegelikult tähtis vaid mängu ilu ja see mida selle nimel tehakse, mitte see, kuidas vallal tervikuna läheb.

Kuidas muidu seletada seda, et tulevane vallavanem Urmas Kirtsi kaebas valimiste aegu kohtusse tulevase volikogu esimehe Margus Soomi häälteostmise tõttu ning tulevane volikogu aseesimees Värner Lootsman ja endine volikogu esimees Enn Kirsman ei suutnud tervelt kahe aasta jooksul leida sobivat aega kohtumiseks ning pidasid meedia vahendusel sõnasõda kohtumise aja suhtes, jõudmata  reaalse kokkusaamiseni. Rääkimata nendest korduvatest esinemistest meedias, volikogus kui ka avalikes debattides, et omavaheline koostöö peale valimisi on välistatud.  Nüüd leiavad need tegelased kõik ühiselt, et kui positsioonid on „võrdselt“ jagatud, siis viivad nad ühiselt järgneva kolme aasta jooksul Kuusalu valla õitsengule ja ennenägematule tasemele.

Eriti kummaline oli veel lugeda viimasest, Sõnumitoojast  Urmas Kirtsi väidet, et nende jaoks  muutus suhtumine tulevasse volikogu esimehesse Margus Soomi peale prokuröri määruse saamist, mis oktoobri algul teatavaks tehti. Sest kodanik  Urmas Kirtsi kaebuse peale ju kriminaalasi algatatigi ja  nüüd kui ta sai läbi prokuröri määruse sellele kinnituse, et hääli osteti ning menetlus avaliku huvi puudusel lõpetatud, on Margus Soom sobilikum koostööpartner kui oli kahtlustatavana häälte ostmises.  Sellest saan ma isegi aru, et Urmas Kirtsil avalik huvi häälte ostmise osas puudub ega vaidlustanud seda määrust, kui avanes variant uuesti vallavanemaks saada-  aga seda ma küll ei usu, et teistel volinikel ja valla kodanikel avalik huvi puudub, kui häälte ostmise teel on võimalik volinikuks saada. Avalikkust huvitaks kindlasti kasvõi see, et palju hääli osteti ja mis hinnaga on võimalik edaspidi kedagi volinikuks sellist skeemi kasutades saada.

Selle umbusaldamise kõige suuremateks kaotajateks ei ole mitte umbusaldatavad, nagu uus koalitsioon arvab, vaid Kuusalu valla elanikud, kui Urmas Kirtsi juhtimisel ning Värner Lootsmani ja Margus Soomi taktikepi järgi  hakatakse Kuusalu valda juhtima juba „õitsele“ löönud Loksa linna mudeli suunas, kus kehtivad nii omad ajakirjanduse reeglid, nagu riigikontrolli audit hiljuti tuvastas, kui ka rahvaarvu pidev vähenemine kogu Värner Lootsmani valimisperioodi jooksul. Samas on sellest umbusaldamisest  kõige rohkem õppida just valla rahval, et vahet pole, kas hääletate Ühise kodu, Reformierakonna või Keskerakonna  nimekirjas olevate kandidaatide poolt, vallavanemaks saate ikka Urmas Kirtsi ja volikogu esimeheks Margus Soomi, Värner Lootsmani, või Enn Kirsmani, ning neist ,kes nende nimekirjas nende järel on, ei sõltu tegelikult mitte midagi. Urmase, Ennu, Marguse ja Värneri käitumisest saan ma isegi aru ja ma mõistan neid, sest nemad ju kandideerisidki kohtade pärast ja teistmoodi lihtsalt ei oska. Aga nendest volinikest, kes nende nimekirjadest veel valituks osutusid, ausalt öeldes ma aru ei saa. Sest ma ei suuda uskuda, et nad päriselt usuvad, et Kuusalu vald puhkeb õitsele Urmase, Ennu, Marguse ja Värneri  juhtimisel- kuna ma olen juba ühe korra Loksa valla ajal sellist „sõpruse“ sobitamist Värner Lootsmani eestvedamisel näinud, mis lõppes sama kiiresti kui algas.

Minu jaoks on sõnadel usaldus ja umbusaldus sama tähendus nii poliitikas kui tavaelus. Vaatamata sellele, et olen osutunud valituks kohalikus poliitikas viimased 25 aastat olen ka inimesena jäänud samade väärtushoiakute ning põhimõtete juurde, mis enne kohalikku poliitikasse tulekut mul olid. Tunnistan, et nendest väärtustest tulenevalt olen julgenud alati oma arvamuse välja öelda ega ole läinud kunagi kaasa Loksa linnapea stiilis umbusaldamistega, et umbusaldamise põhjus pole üldse  oluline ja selleks võib kirjutada kasvõi selle, et juuksevärv ei meeldi. Pean tunnistama et ma ei suuda mõista neid volinikke, keda mina olin siiani usaldanud ja nüüd nendega vesteldes otse küsinud, et kas meievaheline usaldus on siis lõppenud, üritavad nad mulle selgeks teha, et usaldus on endiselt olemas ja  see, mis volikogus toimub, on ainult poliitiline mäng ning usaldame teineteist ikka edasi. Mind pole valijad volikokku valinud poliitilisi mänge mängima, vaid valla elanike jaoks olulisi ja vajalikke otsuseid vastu võtma ja seda saab minu arusaamise järgi teha ikka nendega, keda usaldad mitte nendega, kes poliitilisi mänge harrastavad ning kõlavate tiitlite ja palgaliste kohtade pärast kandideerivad.

Sellist Loksa stiilis umbusaldamise varianti pakkus korduvalt välja Loksa linnapea eelmise valitsemisperioodi lõpupoole oma tänase uue koalitsioonipartneri Urmas Kirtsi suhtes.  Kahjuks  on nüüd selle sama stiiliga kaasa läinud mitte ainult Urmas Kirtsi ise, vaid veel 9 volikogu liiget, kes kiidavad heaks sellise käitumise  ning toovad Kuusalu valda sellega seni vaid Loksa linnas viljeletud valitsemiskultuuri. Kahjuks ei taheta aru saada sellest, et sellega annavad nad tegelikult üle Kuusalu Valla juhtimise Loksa linnapeale, kes nüüd hakkab otsustama, mis suunas Kuusalu  liikuma hakkab.

Ainuke positiivne asi selle juures on see, et nüüd peaks ära langema see põhjus mis takistas haldusreformi käigus Loksa linna ja Kuusalu valda liitumast, et omavahel ei saadud kontakti, sest nüüd juhib mõlemat omavalitsust Värner Lootsman isiklikult. Loodan ka seda, et need volinikud, kes selle tee valivad ja hääletamise teel seda kinnitavad, kannavad seda vastutuskoormat rahvalt saadud mandaadi näol edasi ega pista jaanalinnu kombel „pead liiva alla“, lastes enda asemel sisse asendusliikme. Selline praktika on Loksa linna juhtimise juures väga levinud juba pikalt, aga kahjuks peale viimaseid valimisi tõi selle praktika Kuusalusse ka „Ühise kodu“ nimekiri, et sisse aidata need, kellel rahvalt mandaati oma väikese häälte arvu tõttu saada ei õnnestunud aga soov kohtade jagamise mängus osaleda on suur.

Lugupidamisega

Mait Kröönström