Volikogu 5.12.2019 istungil esitatud poliitiline avaldus

Rõõm näha, et vallajuhtide Gruusia reiside ja veinide mõju on ka lõpuks lahtunud ning üle pika aja jälle volikogu istungit peetakse. Päevakorras on täna esitatud otsustamiseks mitu eelnõud, mis mõjutavad Kuusalu valla tulevikku ja finantsolukorda pikkadeks aastateks. Kummalisel kombel on aga minu hinnangul kõige olulisem otsus Kuusalu Keskkooli laienduse ja renoveerimise hanke kohta hoopis päevakorrast välja jäetud. Sellega on tänane vallavõim teinud selge valiku, kus Kuusalu kool on jälle teisejärguline küsimus, nii nagu juba varasematelgi valitsemisperioodidel on see olnud.

Esimeseks punktiks on volikogu esimees päevakorda lisanud otsuse eelnõu, millel puudub eelarve- ja arengukomisjoni seisukoht ja millega antaks vallavalitsusele luba võtta laenu kuni 3,5 miljonit eurot kolmele objektile korraga. Eelnõu laenu võtmiseks on esitatud otsustamiseks teadmata kuhu ja kui palju täpselt objektide lõikes ning mis järjekorras vald investeerida kavatseb. Kahjuks peab vallavanem volikogu jätkuvalt kummitempliks, mida volikogu esimees alandlikult ellu viib. 

Laenueelnõu sisus tagant poolt alustades jääb mulle ja mitmetele volikogu liikmetele arusaamatuks, kuidas on Kuusalu vald viimase aastaga jõudnud nii kehva finantsseisu, et keset Sotsiaalteenuste maja ehitamist on selgunud, et vallavalitsus ei suuda eelarvelistest vahendites ja Euroopa liidu toetusvahenditest antud hoone ehitamist finantseerida. Täpselt aasta tagasi kiitis volikogu heaks otsuse, millega lubati vallavalitsusel sõlmida sotsiaalmaja ehitamiseks hankeleping maksumusega 668 200 eurot ning lisaks eraldati valla eelarvesse vajalik lisa omafinantseering 206 000 eurot. Nüüd on aga kahetsusväärselt selgunud, et napp aasta võimul olnud koalitsioon on valla finantsvõimekusele niivõrd laastavalt mõjunud, et keset ehitust planeeritakse hoone ehitamiseks hoopis laenu võtta olgugi, et näiteks riik andis sel aastal ja ka järgneval kolmel aastal vallale täiendavaid rahalisi vahendeid ca 140 000 eurot iga aasta kohta nn polügooni mõjude kompenseerimiseks. Kuhu kadus valla eelarve võimekus sotsiaalmaja ehituseks ja miks varjatakse avalikkuse eest, kui palju kavatsetakse laenuraha pooleliolevasse ehitusse suunata, nendele küsimustele ei ole õnnestunud vastuseid saada.

Kobarlaenu otsuses teise objektina nimetatud Salmistu sadama ehituse jaoks vajalikku summat ei ole samuti otsuse eelnõus nimetatud. Küll on aga istungi päevakorra punktis 2 kavatsus anda luba vallavalitsusel sadama ehitushanke korraldamiseks. Kahetsusväärselt pole ka antud otsuse juures ühtegi selgitust kavandatava hanke sisu, prognoosmaksumuse ja valla omakulude kohta. Samuti pole paljud volikogu liikmed ja avalikkus jätkuvalt näinud väidetavalt oktoobri keskpaigaks valmima pidanud sadama põhiprojekti. Jääb sügavalt arusaamatuks, miks volikogu esimees nii puuduliku eelnõu istungile lisab. Miks sadama projekti kiivalt varjatakse ning miks ei julgeta vallavalitsuse poolt rääkida sadama tegelikust maksumustest, jääb samuti arusaamatuks. Seni on Salmistu sadama terviklahenduse üle tänase vallavõimu poolt pareeritud igasugune sisuline diskusioon. Millised varjatud kavatsused koalitsiooni juhtpersoonidel sadamaga seoses on? Kas tõesti nähakse selles projektis omakasu ja kitsaste huvide elluviimist maksumaksja raha eest sadade tuhandete või isegi miljoni ulatuses nagu ühes naabervallas juhtus? Miks on sadamaga seoses aastaid käed rüpes istutud ja välditud selge tervikplaani arutamist ning vallavalitsus pole midagi teinud selle nimel, et kaasata projekti erakapitali nii nagu sadama arendustes see olema peaks, et seda raha ei tuleks ära võtta koolidelt ja hariduselt? Miks on nii, et näiteks Hara sadamat on võimalik edukalt arendada ja kujundada sellest võimalik, et kogu piirkonna üks olulisim ja huvitavam turismi ja ettevõtlusobjekt ja seda nii, et valla maksumaksja ei ole pidanud sentigi sinna raha kulutama? Usun et Hara sadama professionaalsed ja vastutustundlikud eestvedajad ning ühtne kogukond oleks valmis vallajuhtidele kogemusi jagama aga ilmselt ei luba teie egod sellist abi vastu võtta.

Laenuotsuse kolmanda objekti ehk Kuusalu Keskkooli investeeringu küsimus on aga kahetusväärselt isegi veelgi segasemas seisus kui eelnimetatud kaks objekti. Kuusalu Keskkooli hoolekogu esimees on saatnud murekirja ning pöördumise vallavalitsuse ja volikogu liikmetele, mida volikogu esimees pole isegi suvatsenud volikogu liikmetele edasi saata. Miks üritatakse jälle probleeme varjata?

Tänaseks on erinevatest kanalitest infot kokku korjates selgunud, et vallavalitsuse riigihankena korraldatud Kuusalu kooli ideekonkurss, mille eesmärgiks oli ideekavandi ja parima tervikliku visiooni saamine Kuusalu Keskkooli hoonekompleksi perspektiivseks rekonstrueerimiseks ning ruumipuuduse lahendamiseks, ei vastanud tulemustes osaliselt võistluseeskirjas nimetatud tingimustele. Lahendust ei olnud  õpetajate kui ka põhikooli ja gümnaasiumi osa õpilaste garderoobile, pakutud söökla lahendus ei olnud koolile piisav ning selgusetuks jäi, kas ja kuidas tagatakse I etapis õpilaskodu jätkamine jne. Lisaks selgus esitatud töödest, et võistluseeskirjas üheks põhitingimuseks kehtestatud maksimaalne I etapi ehitusmaksumuse piir 2,5 miljonit eurot ei ole ka tagatud ühegi kavandi poolt. Olulistele puudustele vaatamata jagas vallavalitsus aga riigihanke tulemusel välja kogu 24 000 eurose auhinnafondi. Ja kõige selle tulemusena valitseb kolm kuud peale ideekonkursi tulemusi lastevanemates suur teadmatus ja segadus, millal ja millist konkreetset kavandit siis ellu viima hakatakse, kui palju see tegelikult maksab ning kuidas toimub selle finantseerimine.

Lugupeetud vallavanem, palun lõpeta lõpuks investeeringunumbritega hämamine. Ka jutt, et arendusobjektidel pole enne ehitushankeid võimalik adekvaatseid kuni +/- 10% piires prognoosmaksumusi arvutada, näitab lihtsalt ebaprofessionaalset projektijuhtimist. Palun lõpeta ka volikogu istungitel volinike ja avalikkuse eksitamine. Ütlesid 24.04.2019 volikogu istungil, et kooli  I etapi 2,5 miljoni euro piirmäära soovituse andis konsultant Marlan Law Office esindaja. See ei vasta tõele, ettevõtte juht kinnitas mulle, et tema on soovitanud vallavanemale vähemalt 20-25% suuremat maksumuse piiri.

Täna ei saa enam lähtuda arendusobjektide planeerimisel ja investeeringute kavandamisel vallavanema usust, nagu tihti siin volikogu istungitel analüüside ja arvutuste asemel kuulnud oleme. Usk ei aita ka siis kui vallaelanike arv jätkab endiselt vähenemist ja viimase kümne aastaga oleme kaotanud enam kui nelisada inimest vaatamata, et ühena vähestest  Harjumaa omavalitsustest pole meil lasteaiakohtade puudust ja valmis tühju elamukrunte on aastaid saadaval pea 500 tk pikisilmi elanikke ootamas.

Kas tõesti jääb ka seekord Kuusalu kool sadama järel vaeslapse rolli, nii nagu eelmisel valitsemisperioodil Kiiu mõis oli koolist tähtsam? Kui vallavõim oleks õigel ajal kooli probleemide tõsidusest tahtnud aru saada, siis me ei kingiks praegu veerand miljonit eurot ühele konteinerite rendifirmale vaid oleks võinud selle raha investeerida koolimajja ja saanud sellest eest tubli panuse kooli kaasajastamisel.

Head Kuusalu ja Kolga kooli laste vanemad! Mul on kahju, et vallavõim eesotsas esimees Margus Soomiga pole valla haridusinvesteeringuid tegelikkuses jätkuvalt kõige tähtsamale kohale seadnud. Ärge leppige tühjade lubadustega, mille tagajärjel meie koolide õpikeskkonnad jätkavad veelgi amortiseerumist ja isegi, kui Kuusalus algklassidele lõpuks kaasaegne keskkond ehitatakse, siis on see minu meelest lausa alandav, kui samal ajal põhikooli ja keskkooli lapsed ning õpetajad peavad kolima paljudeks aastateks sellele samale vanale ja amortiseerunud pinnale, mis algklasside jaoks nõuetele mittevastavaks on tunnistatud. Tingimuste veelgi halvenemine jätkub ka Kolga koolis.

Head volikogus istuvad Kuusalu kooli vilistlased ja laste vanemad! Kelle huve te siin tegelikult kaitsete ja kelle pilli järgi tantsite? Kas tõesti jagate samu väärtushinnanguid, mille hüüdlauseks on siin vallas saanud „nii on ju kogu aeg olnud“? Aeg on otsustada, aeg on vastutada.

Lugupidamisega,

Kristo Palu, valimisliidu „Üks Kuusalu vald“ volinik