Avaldus Kuusalu Eakate Kodu likvideerimisest

Kuusalu vallavolikogu 16.9.2020 istungil võtsid 9 volinikku vastu kahetsusväärse otsuse kiirkorras sulgeda pea 30 aastat edukalt tegutsenud Kuusalu Eakate Kodu. Selle tulemusena tuli endale juba oktoobri lõpuks uus kodu leida seitsmel Kuusalu valla eakal, kes olid valla pakutava hoolekandeteenusega üldiselt väga rahul. Tänaseks on Kuusalu Eakate Kodu kliendid, kes koliti Loksa hooldekodusse nakatunud COVID-19 viirusesse ja viidud Tallinnasse haiglaravile. Sellega on kahetsusväärselt nüüd saabunud ka tagajärg, mille ärahoidmise vajadusega vallavanem Urmas Kirtsi septembris volikogu ees Kuusalu Eakate Kodu sulgemisotsust põhjendas.

Meenutan, et volikogu istungil külalisena sõna saanud Kuusalu Eakate Kodu ühe kliendi eestkostja juhtis meie tähelepanu, et pandeemia ajal väikese hooldekodu sulgemine ja eakate üleviimine suuremasse hooldekodusse mitte ei vähenda riskigrupi nakatumise riski, vaid suurendab seda. PERH Loksa hooldusosakonna kunagise juhi ja suure kogemusega hooldustöötajat oleks volikogu võinud kuulda võtta. Selle asemel volinik Enn Kirsman hoopis manitses meid, et Kuusalu Eakate Kodu sulgemise otsuse tegemata jätmisel vastutame eakate ellu jäämise eest ja küsis kas me oleme volinikena valmis nende tagajärgede eest vastutama. Mina edastan täna teile Sulev Valdmaa, Ilvard Eeriksoo, Enn Kirsman, Kalmer Märtson, Mart Reimann, Urmo Ristisaar, Kaido Tseller, Raul Valgiste ja Ingeldrin Aug Kuusalu Eakate Kodu endise kliendi, kes samuti nakatus viie nädala jooksul peale Loksale üleviimist ja viibib Tallinnas haiglaravil, lähedaste poolt küsimuse, kas Kuusalu vallavolikogu vastutab nüüd ka oma 16.9.2020 otsuse tagajärgede eest? Milles see vastutus nakatunud eaka ja tema lähedaste jaoks väljendub? Vähim mida kiirustades vastu võetud kriisijuhtimise vigade paranduseks ja Kuusalu valla eakatele neist hoolimise sõnumi saatmiseks teha saab, on taastada Kuusalu Eakate Kodu. Kuivõrd senised ruumid olete juba andnud ära Kuusalu perearstikeskuse kasutusse, siis tuleb leida alternatiivne lahendus, kasvõi nt müügis oleva Valkla hooldekodu baasil.

Nüüd on tõehetk, kas Kuusalu valla finantsvõimekus on nii hea nagu seda koalitsioon meile pidevalt räägib. Igal juhul olete meie kriitikale pidevalt vastanud, et vallal on piisavalt finantsvõimekust oma põhiülesannete kvaliteetseks täitmiseks. Ja oma valla eakate eest hoolitsemine on just selline põhiülesanne.

Marti Hääl