Voliniku aruanne nr 8

Nonii (nagu alustab üks Eesti parim spordikommentaator oma ülekandeid), ongi tagumine aeg joon
alla tõmmata nelja-aastasele voliniku ametile ning viimased mõtted kirja panna. Hoiatan ette, et
tekst ei piirdu A4-ga, meelel ja keelel on palju. Ujun siin jätkuvalt vastuvoolu ja olen üritanud
kirjatükkide vahendusel oma tegemistest ja mõtetest aru anda, tean et tänapäeval käib see pigem
säutsude ja piltide keeles.
Uus valimistrall on mõnda aega tagasi juba hoogsalt käima läinud, võimupoliitikud figureerivad
sadadel piltidel söögi alla ja söögi peale, nii linte lõikamas, üritusi avamas kui tänu avaldamas. Valla
propaganda masin on täie tuuridega tööle pandud, sest see aeg nelja aasta järel on jälle käes. Aga
nende ilusate piltide ja fassaadide taga on siiski argipäev oma murede ja probleemidega. Ja neid
jagub Kuusalu valla juhtimises kõvasti. Minu asi siin sisust rääkida, mitte fassaadist.
Nagu arvata oli, siis kaks suuremat ehitusprojekti tänasele vallavõimule paralleelselt juhtida on olnud
liiast ning kuskilt pidi kärisema hakkama. Kuusalu kooli ehituse venimine ning oluline kallinemine on
tegelikkuses siiski põhjalikult läbimõtlemata protsessi tulemus, kuigi seda on üritatud turu olukorra ja
hindade kallinemisega põhjendada. Aga sisuliselt anti ikkagi ehitajale kõik trumbid kätte juba sellega,
kui ehitushankesse mindi tavapärasest kaks korda väiksema ehitusaegse tagatise nõudega.
Riigihankes madalama hinnaga võites on ehitusfirma esimene ülesanne alati lepingu sõlmimise
järgselt hakata oma kahjusid kasumiks muutma. Ja kui sul on vastas nõrk tellija ja mängitakse
tavapärast „laste heaolu nimel“ kaarti, siis ongi tulemus selline nagu Kuusalus praegu on juhtunud, et
ehitaja toimetab nii nagu temale ajaliselt sobib ja nii, et hinnarisk on suuresti valla kanda. Tulemuseks
aga see, et vald andis just ehitajale ca 4 aasta kogu laste sporditegevuse toetuse jagu raha juurde
ning boonusena peavad lapsed veel kaks kuud pikemalt kannatama ehituse häiringutest ja
ruumipuudusest tingitud olukorra tõttu. Paradoks on muidugi ka see, et vald pidi selleks veelgi oma
laenukoormat suurendama, mida osaliselt ilmselt maksavad tagasi need samad lapsed, et kes täna
kannatlikult oma ruume ootavad, sest laenu lõpptähtaeg on aastaks 2042. Vaadetes tänast pilti
ehitusel, kus oleks pidanud ammu juba sisetööd käima ja arvestades, et sisustusehanke
korraldamisega jäädi ka ikkagi hiljaks arvestades tänast olukorda materjalide tööstuses, siis on minul
raske ette kujutada, et ka veebruari lõpuks kool oma tavapärase töökorralduse saaks taastada.
Võibolla panite juba tähele, et volikogu esimees Lootsmann lubab oma reklaamlehes algklasside maja
valmis ehitada hoopis 1. juuniks, mis oleks pea 5 kuud hiljem hankes kokku lepitud tähtajast. Kes siis
puru silma avalikkusele ajab, kas keegi üldse teab, mis seis päriselt ehitusel on?! Olen väga kriitiline
sellise saamatuse suhtes, ma tean. Aga kui näiteks enam-vähem samal ajal sõlmitud lepingutega
Saaremaa gümnaasiumi või Tabasalu gümnaasiumi ehitused saavad valmis tähtaegselt ja kavandatud
eelarvega, siis mind lihtsalt ei veena see põhjendus Kuusalu vallavalitsuse poolt, et kõigil on ju täna
probleemid. Miks Kuusalu vallavõim asus koolilaste asemel ehitajat kaitsma, jääb mulle siiani
arusaamatuks.
Salmistu sadamaga on aga natuke teistsugused mured. Ehitus on vaatamata mõningastele
süvendamise ja ranna-ala heakorra probleemidele enam-vähem sujunud ja vähemalt avalikult pole
räägitud, et kallinemist võiks sealt oodata. Küll on aga täielikult rappa läinud koalitsiooni kavatsus
sadam kiirkorras ja avalikult läbi arutamata tingimustega 30 aastaks eraoperaatori kätte anda.
Salmistu ja Valkla kogukonnad on väga püüdlikult ja kannatlikult siiani üritanud sadama projekti
elluviimisele kaasa aidata lootes, et sadam, lisaks ettevõtlusele, ka kogukonna hüvanguks ning huvide
teenimiseks kasutada jääks. Seetõttu on täiesti mõistetav, et suvest saadik toimunud vallavõimu
ignoreerimine kogukonna ettepanekute suhtes lõpuks ka külaelanike valuläve ületas ning silmad
avas. Ja tegelikult ei palu ju kogukond palju, kuni 4 väliüritust aastas koos otseste kulude katmisega
küla poolt, merepäästele eraldatud territooriumi ühiskasutust ja merele tasuta pääsemise võimalust.

Minule isiklikult on ka kõige vastuvõetamatum just see koalitsiooni plaan, millega tahetakse viimane
avalikus kasutuses olev maksumaksja poolt kinni makstud koht merele pääsemiseks ehk slipp muuta
tara taga olevaks tasuliseks teenuseks.
Tandem Lootsmann-Kirtsi tegid aga ühe suure valearvestuse sadama konkursi kiirkorras
korraldamisel. Kogukond julges seekord oma seisukohtade kaitseks ennast nähtavaks teha ja ka
volikokku kohale tulla. Ilmselt see võttiski koalitsiooni tuurid enne valimisi pisut maha ja nii
nahaalselt ei julgetud oma tahtmist enam läbi suruda. Tänane vallavanem on olnud aga nagu
paljudes muudeski olulistes teemades täiesti vait. Viimastes volikogudes pole temalt kuulnud ühtegi
lauset ega seisukohta. Kõiki eelnõusid käivad ette kandmas vallaametnikud, vallavanem istub vaikselt
ukse kõrval. Mitmed vallaelanikud on ka minult viimasel ajal küsinud, kes meil vallavalitsust täna
üldse juhib. Valisin minagi tänase vallavanema möödunud sügisel ametisse lootuses, et ehk uue
inimesega tekib mingigi koostöö alge koalitsiooni ja opositsiooni vahel aga tegelikkuses muidugi seda
ei juhtunud. Kõik need mõtted opositsiooni kaasamiseks ning regulaarseteks kohtumisteks, mida
Terje Kraanvelt enne vallavanemaks valimist meile välja käis osutus tegelikkuses ümmarguseks
nulliks. Võibolla ei antud talle võimu hoidvate vanade poliitikute poolt selleks võimalust või polnudki
tal sellist kaasamise kavatsust. Kahju igal juhul, et vallavanema sõnal eriti kaalu pole.
Aga muidu on vallas endiselt lahe elada. Jätkuvalt saame vähemalt öelda, et meil on pikk rannajoon,
ilus loodus ja palju tegusaid inimesi ning seda pole ükski poliitik suutnud ära rikkuda. Kindlasti on
palju ka neid, kes tänase vallajuhtimise peale ütlevad hästi või käib kah. Mina olen kindel, et saaks
palju paremini, nagu kinnitab Rahandusministeeriumi erapooletu omavalitsuste teenuste
võrdlusanalüüs. Loodan, et uutel valimistel natukenegi uusi inimesi poliitikasse juurde tekib,
aastakümned ühed ja samad nimed ei ole kunagi edasiviiv jõud ega energia. Selline see neli aastat siis
voliniku ametis mul oli, mida aeg-ajalt oma kirjatükkides kirjeldada püüdsin. Saan sirge seljaga öelda,
et andsin endast parima ja ausalt öeldes väga teistmoodi ma ei oskaks ka seda rolli täita. Usun, et olin
volikogus üks aktiivsemaid arvamuse avaldajaid ning ettepanekute tegijaid. Ma lihtsalt ei kujutaks
ette, et ma suudaks seal 4 aastat jutti lihtsalt vaikimas ning kellegi märguande peale kätt püsti ajamas
käia. Kui mu mälu mind ei peta, siis osalemata jäi mul kokku ühelt volikogu istungilt viiekümneneljast
ja panuse andsin ka kolmes volikogu komisjonis nii juhina kui liikmena tööd tehes. Aga mis seal
salata, pea 3 aastat opositsioonivoliniku rolli ei ole lihtne ega eriti palju positiivseid emotsioone
pakkuv. Nagu paljudes kohtades mujalgi on Kuusalu valla kauaaegsed poliitikud siin kahjuks poliitika
tegemiseks sisse tallanud ja tsementeerinud nii tugeva betoonmüüri, kus muud vallajuhtimise
mudelid peale koalitsioon/opositsioon variandi on välistatud. Ja kuna see seltskond püsib jätkuvalt,
siis kahjuks jätkub ka selline valitsemise viis. Sellest on valla elanikuna väga kahju, sest kohalikul
tasandil saaks ka muud moodi. Jaga ja valitse toiduahela mudel tegelikult süvendab meil
mahajäämust edumeelsete ja tulevikku vaatavate omavalitsustega. Ja tulemuseks on, et vallana me
vindume ja jääme kvaliteedis maha, mistõttu uued elanikud ei taha siia sellise juhtimisega kogukonda
tulla. Aga võimul olijatele see sobib, seisev vesi ei kõiguta nende võimupüramiidi.
Et seisev vesi haisema ei hakkaks (nagu siin Kuusalus õige tuulega aegajalt ikka odööre taluma
peame), siis otsustasime oma valimisliiduga vallaelanikele pakkuda ka uutel valimistel tänase
vallavõimu kõrvale alternatiivi. Seetõttu olen minagi uuesti kandidaatide nimekirjas ning sobivusel
teie häältele lootmas. Kui ei sobi, siis pole midagi katki ja elu läheb edasi. Aga valima minge kindlasti,
ainult siis on teil moraalne õigus kiita või laita vallavõimu. Ja valige ikka see inimene, kes teid päriselt
volikokku ka esindama läheb. Muidu kordub jälle vana stsenaarium, ükskõik kelle Ühisest kodust
valid, lõpuks saad ikka Enn Kirsmani ning boonuseks Soomi volikogu juhiks.
Püsige terved ja uute kohtumisteni, Kristo Palu