Intervjuu vallavanema kandidaadi Heino Junolaineniga

Meie endine koalitsioonikaaslane Sulev Valdmaa ütles mõnda aega tagasi ühes oma emotsionaalses sotsiaalmeedia postituses, et kes see Heino Junolainen selline on, et julgeb üldse valla asjadest midagi arvata. Haarame siis vestluse alustuseks kohe härjal sarvist, tutvusta palun meile, kes see Heino Junolainen selline siis on, et soovib ja julgeb Kuusalu valla tegemistes kaasa rääkida?

Olen Kuusaluga seotud alates 1960 aastast, mil siia elama asusime. Olen veendunud, et  Suleviga oleme mõlemad väga huvitatud Kuusalu valla heast käekäigust ja ma hindan väga kõrgelt seda, mida just Sulev on Kuusalu heaks teinud, jätkuvalt teeb ja mida koos teeme. Omamoodi kodukandi patrioodid mõlemad.

Viimased kolmkümmend aastat olen jaganud oma elukohta Kasispea külaga. Käisin Kuusalu koolis ja lõpetasin keskkooli esimeses lennus. Minu noorusaja kujunemise aeg jäi just Kuusalu kooli aega, mille eest olen väga tänulik oma kooliõpetajatele, ennekõike Elle ja Aleksander Ardel ´le ja Kuusalu Koguduse õpetaja hr Eduard Salumäele.

Peale Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 1982 aastal olen töötanud juristina prokuratuuris, Soome Vabariigi kaubandusesinduse nõunikuna, Eesti Maapanga ja Tallinna Soojuse juhatuse liikmena, rahvusvahelise advokaadibüroo juhina. Viimased 15 aastat tegutsen õigusnõunikuna enda büroos. Ettevõtluses olen läbi viinud erinevaid äriprojekte nii osanikuna kui nõustajana. Ettevõtluse poole pealt Kuusalu vallas olen senini seotud Loksal asuva ABC ehitusmaterjalide kaupluse tegevuse juhtimisega.

Ühiskondliku tegevusega olen olnud seotud koos kõikide ametite ja harrastustega. Täna olen Eesti Juristide Liidu presidentuuri liige, Kasispea külaseltsi, Laurentsisuse Seltsi ja EELK Kuusalu Koguduse juhatuse  ja veel nelja sotsiaalse tähtsusega MTÜ juhatuse liige.

2018 aastal olin Kuusalu vallavalitsuse liige ja sealt edasi kuni käesoleva ajani Kuusalu volikogu eelarve- ja arengukomisjoni liige. Huvipakkuvat tegevust on jagunud.  

Valla asjadest arvamine on minu meelest aga soov olla osaline valla heakäigu kujundamisel.

Mis Sind ajendas 2017. aastal Kuusalu valla poliitikasse tulema ja miks just Üks Kuusalu vald seltskonnaga otsustasid liituda?

Varem või hiljem tulevad kõik oma juurte juurde tagasi. Nii ka mina. Olin ja olen veendumusel, et on aeg anda tagasi kohale, mis on mind kasvatanud ja kujundanud. Vaadeldes ja kogedes kõrvalt kohalikku võimukäitumist ei olnud ma rahul selle toimimisega. Mõttekaaslased leidsin Üks Kuusalu valla liikmete hulgast – avatud, näoga vallarahva poole, siira sooviga anda avalikule teenusele uus sisu ja tähendus, kus „tellijaks“ on valla elanikud ja „täitjaks“ kohaliku võimu esindajad. Nägin, et valla külade kogukonnad saaksid just Üks Kuusalu Vald liidu volinike poolt suurema tähelepanu osaliseks, kui senini. Mida tugevamad on külad, seda tugevam on vald.

Lõppenud valimistsükli alguse aastal olid Sa vallavalitsuse liige kahe erineva vallavanema juhtimisel. Kuidas tagasi vaatad Urmas Kirtsi ja Monika Salu juhtimisel olnud perioodidele, millise kogemuse said, täitsid ju lühidalt ka vallavanema ülesandeid?

Peaaegu pool aastat olin U.Kirtsi poolt juhitavas ja sama kaua M.Salu juhitavas vallavalitsuses. Minu jaoks võrreldamatud perioodid. Mõistagi läks algul aega arusaamiseks toimuvast ja oskuse omandamiseks informatsiooni kättesaamisel. Pooldan juhtimisotsuste tegemist läbi avatud protsesside, milles on osalised kõik asjatundjad. Siis saab kohaliku omavalitsuses kaalutulustotsuste tegemine ka õige sisu. Selle võimaluse andis pigem  M.Salu poolt juhitavas vallavalitsuses osalemine.

On tõsi, et olin lühikest aega vallavanema kohustustes, mis jäi kahe võimuperioodi vahele.  Lahkumisel sain tänu osaliseks selle eest, et keegi ei olnud tublisid vallatöötajaid varem kiitnud. Tuleb usaldada oma töötajaid, jagades volitusi ja vastutust, samas motiveerides.

Vallavalitsuse liikme töö lõppes sul 2018. aasta lõpus. Vallas klapiti siis kokku uus võimukoalitsioon, mille garandiks sai Enn Kirsmani ettepanekul Margus Soomi valimine volikogu esimeheks.  Kuidas Sa suhtusid tookord sellesse, et sama seltskond, kes esitas Soomi suhtes kuriteoteate häälte ostmise kohta valib ta aasta hiljem volikogu juhiks? Äkki oli see tagantjärgi hoopis viga, et meie valimisliit keeldus tookord Soomi seadusandliku võimu juhiks valimast?

Ma ei poolda  „poliitilist komejanti“, kus ego nimel ollakse valmis hülgama oma tõekspidamised ja põhimõtted. Samuti ei poolda ma isiklike ambitsioonide või võimuihaluse teostamist poliitilise peenraha eest, olgu selleks siis esindusorgani juhi koht või võimalus valla rahakotti majandada.  Ja siin ei ole kohane hiljem paljusõnaliselt põhjendada, kui vajalik oli selline „meelemuutus“ oma valijate nimel. Ilukirjanduses leidub sellisele käitumisele hulgaliselt meelepäraseid vasteid.

Mul on hea meel, et Üks Kuusalu vald valimisliit ja selle volinikud ei allunud sellele „lehmakauplemisele“, säilitades sirge rühi ja väärikuse. Olen veendunud, et selle etenduse kulisside taha nägid paljud inimesed ja teevad oma valimisotsuseid väärtuste, mitte tühjade lubaduste järgi. Aga eelmise volikogu esimehe puhul läkski nii nagu  oma umbusaldusavalduse kohta tehtud ettekandes küsisin, mis juhtub eesliga kahe heinakuhja vahel? „Ta jääb nälga“.   

Kuidas Sa viimasel kolmel aastal oled valla tegemistes osalenud, kui palju oled jälginud volikogus ja valitsemises toimuvat?

Olen senini valla eelarve- ja arengukomisjoni liige. Ja kindlasti ei ole ma komisjoni  koosolekutel olnud passiivne osaleja, pigem suunatud lahenduste leidmisele. Komisjonis osalemine, kõikide volikogude otseülekannete jälgimine ning jooksva informatsiooni vahetus nii valimisliidu teiste volinikest liikmete, kui teiste volinikega on andnud mulle hea ülevaate ja võimaluse kursis olla valla võimukäitumisega. Igal võimul on oma nägu ja kõik tehtud otsused ei ole ette halvad. On  tehtud väga häid otsuseid, nagu näiteks kaua oodatud Kuusalu kooli uuendamisega alustamine või täiendavate spordirajatiste loomine. Aga samas on olnud mitmeid läbikukkumisi, nagu näiteks ulmelise ja kriteeriumitele mittevastava taotluse esitamine maakonna EL toetuste kavasse; riigi investeeringute toetuse kasutamine haridusasutuste ventilatsiooni parendamise asemel jooksvateks majanduskuludeks; Eakate kodu kiirkorras kliendivaenulik sulgemine; Salmistu sadama maha parseldamise kavatsus kogukondasid eirates; suutmatus taotleda mõistliku aja jooksul ebaseaduslikult tegutsenud Kiiu jäätmejaamale luba jne.

Minu jaoks on aga ka oluline see, kuidas neid otsuseid tehakse. Eesmärk peab koondama osapooli (koalitsioon, opositsioon, kogukonnad). Ei saa olla, et ühisosa ei ole olemas.

Senises võimukäitumises on väljendunud soov jagada raha „tagatoa“ kitsa seltskonna otsustuste alusel, välditud on avalikkuse kaasamist. Ilmekaim näide on ilmselt teede raha jagamine ilma investeeringute kavata. Sellega on võim kahjuks eemaldunud oma inimestest. Jah, on tehtud ka vajalikke asju aga kas seda kõike valla elanike heakskiidul – see jääbki küsimuseks. Kurioosne on ka see, et nö suurprojektide realiseerimine toimub ilma põhjaliku eeltööta. Miks peaks avaliku raha kasutamine erinema eraettevõtluse raha kasutamisest. Küsimus on vastutuses. „Kollegiaalne tegevus“ võimaldab aga varjuda vastutamatuse taha, sest lubadus on justkui täidetud. Maksumaksja ei ole aga selleks „seinaks“ millest raha kogu aeg peale tuleb. Ja paraku on uueks neljaks aastaks see aeg ka käes, kus raha enam ei tulegi. Võib olla on see ka hea, et suurte asjade tegemine asendub  avalike teenuste sisuparandamisega. Igal juhul prognoosin järgnevaks neljaks aastaks natuke suuremat üksmeelt erinevate „sisepoliitiliste“ jõudude vahel.    

Kuusalu volikogul on olnud viimase nelja aasta jooksul 5 erinevat esimeest. Millised ootused ja lootused on Sul volikogu juhtimisele järgmiseks perioodiks, millisena Sa laiemalt vallajuhtimise mudelit ja nimekirjade koostööd näeksid?

Mida need 5 erinevat volikogu esimest ja 4 erinevat vallavalitsust peale ebastabiilsuse ja koostöömeele puudumise ikka väljendavad. Amoraalseks pean ka kahe omavalitsuse samaaegset juhtimist ühe isiku poolt – mida enamat see isiklikust poliitilisest ambitsioonist ikka tähendab. Sisuliselt on toimunud juhtimise võõrandumine juhtimismandaadi andnud kodanikest. Kuusalu inimesed ei vääri sellist võõrandumist. On ülim aeg muuta esindusmudeli sisu, st kes keda teenib. Sisu muutmisel on suur roll valijatel, mida näha soovitakse. Kas võimukäitumist „aga nii on kogu aeg olnud“ või „on aeg kuulda meie, kui  valijate häält“.

Volikogu, kui ka valla igapäevasesse juhtimisse on aga vajalik kaasata enam kompetentsi ja orienteeritust rahva teenimisele mitte vastupidi. Volinikel peab olema ka midagi kaasa öelda volikogus, mitte käituda kummitemplina tagatoa otsuste fikseerimiseks. Näen volinikel kohustust iseseisvalt otsustada ja välja öelda oma valijate soove. Olla kõikide Kuusalu inimeste poolt ja seda mitte ainult sõnades ja enne valimisi.

Vallajuhtimise mudel peaks laiemalt võttes rajanema funktsionaalsel tsentraliseerimisel ja juhtimisstrateegias tuleb kasutada maksimaalselt kaasavat korraldamist (s.t. erinevate rollidega kodanike osaluse ja kontrolli kogude (hoolekogud, nõukogud, külavanemate kogud jm regulaarse osaluse mehhanismid) moodustamine – lisaks volikogudele – mis tagaksid kogukonna maksimaalse mõju valla juhtimisel). Volikogu komisjonid peavad muutuma volikogu sisulisteks tööorganiteks ja sisulise dialoogi kohaks.

Koostööd pean võimalikuks kõikide volinikega, kes jagavad ühiseid  väärtuseid, kes on valmis vallavalitsemise pöörama näoga vallarahva poole ja muutma võimukäitumise läbipaistvaks, avatuks ja kaasavaks. Raha oskame me kõik jagada. Aga üheskoos raha  jagamist tuleb paraku veel õppida.   

Valimisliit Üks Kuusalu vald otsustas Sind nimetada meie vallavanema kandidaadiks uutel valimistel. Miks Sa sellist ametit pidada sooviksid, mis Sind selleks motiveerib? Erinevalt paljudest vallavanematest töökohta isikliku sissetuleku kindlustamiseks Sul ju vaja pole?

Motiveerib soov rahva teenimist paremaks muuta läbi ühisosa ja koostöö võimaluste leidmise kõigi nö poliitiliste jõudude vahel.  Usun, et see on võimalik ja et seda ootavad kõik Kuusalu elanikud.  

Mis on täna Sinu arvates Kuusalu vallajuhtimise suuremad murekohad, mida kindlasti teeksid teisiti, kuhu oleks vaja palju rohkem panustada?

Kuusalu valla juhtimise murekohad on esitatud riigi tellimusel koostatud avaliku teenuse hindamise 2021 kokkuvõttes. Selles on positiivsena hinnatud haridus-, kultuuri ja turvalisuseteenuseid vallas, punased laternad olema valla valitsemises, sotsiaalkaitse ning elamu- ja kommunaalmajanduse teenustes

Volikogus eeldan suuremat diskussiooni võimalust ja volikogu tasakaalustatud juhtimist, mitte parteipoliitilise agenda järgimist. Volikogu tööorganid peavad saama uue sisu ja tähenduse, just sellise, milleks nad on ellu kutsutud. Igal juhul tuleb suurendada külakogukondade osalemist (külavanemad, külaseltsid) neid puudutavate asjade otsustamisel.

Praeguse vallavalitsuse töö korraldust ma kahjuks täpselt ei tea. Juhtimisotsuste tegemisel eeldan aga suuremat iseseisvust ja motiveeritust ning mõistagi julgust tehtud otsuseid selgitada.  Mõistagi professionaalsust ning kokkulepitud väärtuste täpset järgmist.

Üldplaneeringut ja arengukavasid ootavad ammu kõik. Ma ei näe võimalust nende alusdokumentide jätkuvat edasilükkamist. Sihitu kulgemine peab Kuusalu jaoks lõppema.   

Kohtusid hiljuti Kuusalu valla noortevolikogu juhiga. Millest vestlesite, mis mulje valla tulevik jättis Sulle?

Olen sellest jutuajamisest senini siiralt positiivses hämmingus. Noorte volikogu, mis on loodud nende omal algatusel, tõeliselt sõltumatu oma sõnumi, soovide ja mõtetega elust täna ja homme, sooviga panustada tegemistele vallas. Juba tänaseks esindavad nad maailmavaadet kõrgemalt, kui me arvata võime aga samas on kodukohakesksed. Valla tuleviku kindlustamiseks on meil just sellist järelkasvu vaja – iseseisvad ja sõltumatud, oma entusiasmi ja hoolivusega. Heameelega näeksin noortevolikogu valla juhtimise juures toimiva   ja sõltumatu tööorganina ja nende liikmeid volikogu komisjonide koosseisus. Kui meie põlvkond tegeleb enamasti oleviku kindlustamisega, vaadates tulevikku, siis noored tegelevad tuleviku kindlustamisega. Anname nendel võimaluse osaleda oleviku protsessides.

Volikogude valimistel valitakse aga tegelikult ju volikogu liikmeid, mitte vallavanemat. Kui valituks osutuksid, kas volikokku ikka plaanid minna, nägime ju viimasel perioodil, eriti Ühise Kodu nimekirjas, palju neid inimesi, kes kõik loobusid oma mandaadist?

Kui valituks osutun, siis teen ise seda, mida olen lubanud oma valijatele.

Tean, et käisid hiljuti pikemal motomatkal Euroopas. Millega Sa oma vabal ajal veel tegeled, mis Sind köidab?

Köidab kõik, kus saan kogeda midagi uut ja põnevat, samas lasta sellest ennast  maksimaalselt lummata. Motoenduuro matkamine, üks hobidest pika aja jooksul on viinud mind erinevatele kontinentidele ja paljudesse maailma riikidesse. Talvisel hooajal olen pea 20 aastat olnud mäesuusagruppide juhiks ja suusainstruktoriks kõrgmäestikes. Mõistagi naudin maksimaalselt koduseid suusaradu. Iganädalaselt tegelen erinevate harrastusspordi aladega ja laulan Teaduste Akadeemia meeskooris. Olen väga õnnelik, et mul on kolm täiskasvanud last ja olen ühele pisitüdrukule vanaisaks.  Ka tema perekond on sidunud end Kuusalu vallaga.