Andres Heinver

Pean ennast põliseks Kolga, Kõnnu inimeseks.
Sündisin ja koolis käisin küll Tallinnas, aga paljud nädalavahetused ja koolivaheajad veetsin isa kodutalus Kõnnus, kus ka minu vanaisa Kaarel Heinver oli kauaaegne Kõnnu vallavolikogu liige.
Alates 01. maist 1995 Kõnnu vallavanem. Minule sama oluline koht oli ka vanatädi kodu Kolgas. Siin samas Kolga jõe kaldal olen nüüd ka
viimased viis aastat püsivalt elanud.

Minu senine töömehetee kulges 21 aastat tervishoiusüsteemis, ligi 9 aasta vältel jaekaubanduses ja viimastel aastatel juhin toidutööstust.

Kuusalu valla käekäiku pean väga tähtsaks, seetõttu olen paljude valla volikogude koosseisude aegu osalenud eelarve ja- majanduskomisjonis. Oma teemadeks olen pidanud eelkõige Kolgaga seonduvat, Kuusalu Soojuse käekäiku ja haridussüsteemis toimuvat.

Meie pere on käivitanud mitu kohalikku traditsiooniliseks saanud üritust. Janne Kerdo korraldab populaarset kolmepäevast Kolga Jõululaata, oodatud üritusteks on saanud ühised vastlapäeva tähistamised ja igakuine raamatuklubi kooskäimine. Nende ja ka teiste ettevõtmiste sujuvaks korraldamiseks oleme asutanud MTÜ Kolga Arendus, mille kaudu püüame jätkuvalt panustada kodukandi elu huvitavamaks ja mitmekülgsemaks muutmisesse.

Luban, et esindan volikogus kolgakate ja lähiümbruse külade inimeste rõõme ja muresid igapäevase elukorralduste üle ja seisan ka Kolga Kooli staadioni renoveerimise, Kolga Rahva Maja valmimise ja külade/aleviku teede, valgustuse ja muu elukvaliteedi tõhustamise eest.
Väga tähtsaks pean valla laste ja noorte vabaaja sisustamist ja huvitegevuse toetamist. Minu oluliseks eesmärgiks on suurendada valla tuntust kogu Eestis ja ka kaugemal. Järjepideva tööga  kaasneb sellega valla elanikkonna kasv ja kohapealse ettevõtluse areng. Kindlasti jätkan ka oma eelnevate eelarvekomisjoni teemadega.

Olen siiani olnud nõudlik, õiglane ja aus. Oma küpses vanuses säilitan valla heaolu nimel tegutsedes tasakaalukuse, usaldusväärsuse ja sihikindluse ka edaspidi.

Andres on eriline mees. Kui pead loetlema tema puudusi ja nõrkusi või vastupidi, tugevaid
külgi ja häid omadusi, on need ühed ja samad. Öelda, et ta on laisk, kõlab justkui kriitika,
kuid headeks meesteks saadaksegi seeläbi, et ei raisata jaburustele oma aega. Öelda, et
Andres on jonnakas, kõlab nagu tahaks temast kui Tammsaare vargamäelasest kõnelda, aga
tema jonnakus seisneb muus. Tema on see mees, keda ma saan hea tundega pidada oma
sõbraks, sest ühes oleme me väga sarnased. Ka Andres on mees, kes ei kiida suureliselt oma
purjekat, et mehi värvata, vaid kirjeldab õhinaga kaugeid meresid ja sadamaid, kuhu teekond
võib viia. Kindlasti teeb temast meie ajal harulduse see, et pikkade aastate jooksul on saanud
ilmselgeks, et tema jaoks ei lõpe mõiste kodu välisukse ega oma krundi piiridega. Seepärast
on ta vaat et kohustatud võtma ette väljakutse, rääkida kaasa ja olla juures, kui aetakse
ümbruskonna, kogukonna ja kokkuvõttes kogu Eesti asja.
Andres on jah, sellest ajast mees, kes mõistab mõõta asju ka mõõdutunde,
südametunnistuse ja kokkulepetest kinnipidamise skaalal. Hea mees. Trull – nagu me teda
oma advendivendade soojas seltskonnas sõbralikult kutsume. Ohvitserina võin oma sõbra
kohta öelda julgelt, et selle mehele võib kindel olla – esimesena sisse ja viimasena välja, kuni
asjad tehtud!

Hannes Võrno
Sõber, advendivend, jahikaaslane

Iseloomustaksin sind eelkõige kui inimest, kes aktiivselt juba aastaid on kaasa mõelnud Kolga arengu teemadel. Kutsunud inimesi kaasa mõtlema-vaidlema, et sünniksid vaid kõige paremad lahendused. Koos on võetud vastu arukaid ja tarku otsuseid. Ise oled koos oma perekonnaga erinevates algatustes- ettevõtmistes vabatahtlikuna panustanud Kolga aleviku ja selle ümbruse paremaks muutmisele (Kolga silla taastamine, Kolga jõululaada ellukutsumine, katkusigade matmispaiga ära jäämine Kolga aleviku lähistele Viru raba vahetusse lähedusse jne.).
Kolga-Kuusalu kammerkoori lauljana ja koorivanemana saan vaid tänu öelda sulle kui ühele Kuusalu valla kultuuritoetajale. Oma panuse oled andnud oma tegevusega nii muusikalise suurvormi “Lauritsa lubadus” kui ka hetkel “Kolga-Kuusalu kammerkoor 30” CD plaadi salvestamisse.
Kindlasti on sinul kogemust ja kompetentsi näha toimuvat ka Kuusalu valla üleselt nn. suuremas pildis, võttes kaasa kogu oma suurfirmades töötamise kogemus ja tarkus, jättes emotsioonid koosolekuruumi ukse taha, läbi rääkida erinevate osapooltega ja kui vajalik ka nõustuda kompromissidega.

Ulvi Rand
Sõber, Kolga elanik, Kolga-Kuusalu kammerkoori vanem

Koduvallaga seotud meediakajastus:

2017
2016
2015