Heino Junolainen

Heino Junolainen
Heino Junolainen

Kogu oma teadliku elu olen olnud seotud Kuusalu ja Kasispea külaga. Alates esimesest eluaastast kasvanud ja käinud Kuusalu koolis, lõpetanud esimese lennuga Kuusalu Keskkooli. Alates 1988 aastast olen loonud Kasispea külasse endale teise kodu, mis on täitnud olulist rolli minu kolme lapse üleskasvatamisel.
Minu jaoks on Kuusalu ja Kasispea olnud enamaks, kui vaid elukohad – Kuusalul on olnud oluline tähendus minu isiksuse kujunemisel; Kasispealt olen saanud meelekindluse eluvalikute rakendamiseks ja teadmise küla tähtsusest oma elukoha kujundamisel. Olen
õnnelik minule osaks saanud mõjutuste üle, mistõttu ei ole oma senistes tegevustes pidanud kahetsema ühtegi ettevõetud tegevust või tehtud otsust ükskõik, kas see on olnud seotud 1800 töötajaga suurettevõtte või oma ettevõtete või rahvusvaheliste projektide juhtimisega, mittetulundusliku tegevusega eesti spordi või erialase tegevuse edendamisel, spordivõistluste
korraldamisel või nendel osalemisel, koolitudes või koolitades. Töötades õigusnõunikuna, tunnen rõõmu avalikõiguslike, juriidiliste ja füüsilistest isikutest klientide nõustamisest enda büroos. On saabunud aeg anda omapoolselt tagasi kogukonnale, kes mind on hoidnud.
Arutelud mõttekaaslastega külade tähenduse ja elanike elukeskkondade parandamise vajaduse üle on viinud mind tõdemuseni, et parim viis muutusteks on ennekõike ise midagi ära teha ja püüda samas luua võimalusi läbi vajalike tingimuste loomise. Kui isetegemise rõõmu olen Kasispea külas saanud kogeda paljude aastate jooksul, siis organiseeritumaks on see muutunud läbi 2014 aastal asutatud Kasispea külaseltsi, mille üks asutajatest olen, tegevuse.
Seltsiga oleme palju korda saatnud. Palju enam on mõtetes. Kuid selge on, et tugevaks saame vaid kõik külad ja alevikud koos tegutsedes – omaalgatust on meil kogunenud, nüüd oleks vaja seda ühiselt realiseerima hakata. Enama kordasaatmiseks nii Kasispea kui ka teiste valla külade heaolu nimel on mõttekaaslaste poolt tehtud ettepanek osaleda Kuusalu valla volikogu töös. Andsin selleks nõusoleku põhjusel, sest usun, et aeg on küps kogukondadel rajaneva valla arendamiseks.

Kuusalu vald on olnud senini hoitud, kuid aeg muudatuste läbiviimiseks arengu nimel on vajalik. Soovin panustada omapoolseid kogemusi, oskuseid ja aega külade ja kogukondade arengu nimel, kasutades kogu potentsiaali, mida meile on andnud valla suurepärane
geograafiline asend ja head ühendusteed. Kuid ennekõike soovin hea seista selle eest, et kogukonnad hakkaksid saama oma osa sellest,
mida me kõik koos oma iseseisvuse aja jooksul ehitanud oleme. Meie inimesed väärivad seda.