Heino Junolainen

Miks otsustasin kandideerida Kuusalu valla volikogusse valimisliidu 1Kuusalu Vald nimekirjas.

Kogu oma teadliku elu olen olnud seotud Kuusaluga ja Kasispea külaga. Alates esimesest eluaastast kasvanud ja käinud Kuusalu koolis, lõpetanud esimese lennuga Kuusalu Keskkooli. 1988 aastast olen loonud Kasispea külasse endale teise kodu.  Külakogukondade tärkav aktiivsus on tekitanud minus soovi tuua rohkem kasu külale ja olla kasulikum külade üleselt. 

Seetõttu leian, et aeg on küps muudatusteks ka kohalikus poliitikas, kus elu korraldamine toimuks kogukonnapõhiselt, mitte “ülevalt alla”. Soovin selleks panustada omapoolseid kogemusi ning aega. 

Mööduva valimistsükli ajal olen olnud valla juhtimise juures – ajutiselt vallavalitsuse ning eelarve- ja arengukomisjoni liikmena – ja selle aja jooksul kogenud piisavalt elanike ootuseid valla juhtimisele, kuid mille täitumine on jäänud vallajuhtimise võimukäitumise taha.

Olen seda meelt, et valla võimukäitumine peab olema suunatud inimeste poole, teeniks meie elanikke, mitte vastupidi, oleks toetav, mõistev, korraldav ja abistav tööriist meie kõigi  jaoks; olles samas kompetentne ja avatud, kogukondi kaasav. Valla juhtimine tuleb suunata näoga meie kõigi poole nii, et Kuusalu vallas elamine oleks privileegiks. 

Meie vald on kogukondade nägu. Soovin seista selle eest, et vallas oleks kosta iga inimese hääl, kus kõigile oleks tagatud võimalus osaleda otsuste tegemisel. 

Olen seda meelt, et külade- kui alevike kogukondade initsiatiive peab senisest enam toetama. Tugevad kogukonnad aitavad meid kinnistada oma juurte külge ja annavad vallale inimestest hooliva näo. Seetõttu leian, et aeg on küps muudatusteks ka kohalikus poliitikas, kus elu korraldamine toimuks kogukonnapõhiselt, mitte “ülevalt alla”. Soovin selleks panustada omapoolseid kogemusi ning aega. 

Valla noored on meie tulevik. Noort hääl, nende tarmukus  ja soov valda panustada on valla järjekestvuse tagatiseks. Soovin seista selle eest, et noored oleks senisest enam kaasatud vallavalitsemisse ja noorte tegevuse kaudu muutuks ka vald nooruslikumaks igas mõttes.

Ettevõtlus on valla arengu nurgakivi. Soovin seista selle eest, et ettevõtjate ja võimukäitumise vaheline suhe rajaneks kindlatel ootustel ja nende täitmisel.

Valla kultuuriloo hoidmine kinnistab meid senini looduga ja liidab sugupõlvi. Soovin seista selle eest, et vallas saab loodud kultuurilugu- ja ajalugu hoidev keskus, koht, mille külastamine oleeks huvipakkuv valla elanikele kui ka turistidele.

 

Teie toetust oodates.

Kasispeal, Kaldapealse talus