Hugo Nooska

Hugo Nooska
Hugo Nooska

Olen üleskasvanud ühes Kuusalu valla väikses ja vaikses külas – Nõmmeveskil. Haridustee sai alguse Vihasoo lasteaias, koolitee algas ja lõppes Loksa 1. Keskkoolis ning Mainori kõrgkooli asusin turismialaseid tarkusi omandama.
Hingelt olen pigem maainimene ja aastaid 7 kestnud töökohustused Tallinnas sai jäetud ajalukku. Liikusin väljakutsetes edasi, ning hetkel olen jalga kinnitamas kodukülas, loome perega oma isiklikku kodukohta ning tasapisi tegeleme väikeettevõtlusega. Peres on kasvamas pisike tütar, kes alustas oma viimast tegusat lasteaia-aastat.
Sisemine otsus kohaliku omavalitsuse valimistel volikogusse kandideerida sai päevakorda võetud sooviga kaasata Kuusalu valla otsustamisvõimalustesse ka valla idapoolsed „ääremaad“. Hetkel on valitsemiskord suuresti koondunud valla keskpunkti ja selle lähiümbrusesse, kus rohkem inimesi.
Valla idapoolsete väikekülade (Nõmmeveski, Joaveski, Vanaküla, Valgejõe jne.) mured ja ettepanekud jäävad tihtipeale suuremate/häälekamate külade varju ja pärsib siinpoolsete külade ühtsustunnet vallana. Iga kogukonnaliige peaks olema otsuste ja planeeringute tegemisel võrdse tähtsusega. Hetkel, poliitiliselt, see paraku ei paista sedasi ning oleks aeg mõelda ühtsele Kuusalu
vallale, kus iga vallaelanik on vallale oluline.