Hugo Nooska

Olen põline Kuusalu valla elanik, sooviga pakkuda ka oma lastele võimalust mängida ja kasvada looduskaunis kodupaigas, oleme end perega sisse seadnud väikeses Nõmmeveski külas.  

Minu haridustee algas Vihasoo lasteaias, keskhariduse omandasin Loksa 1. Keskkoolis ja edasised õpingud Mainori Kõrgkoolis andsid tõuke tegelemaks väikeettevõtlusega loodusturismi valdkonnas. 
Kuusalu vallas on palju ilusaid paiku ja neis paigus ka väga aktiivseid väikseid külasid oma tegusate kogukondadega, kuid ainult sellest ei piisa olemaks edukas ja ühtne vald.  
Iga otsuse ja planeeringu tegemisel olgu vallaelanikel võrdne tähtsus. Ka valla “ääremaadel” elavatel vallaelanikel on oma arvestatav roll antud terviku ühtses toimimises kaasa rääkida. Hetkel, poliitiliselt, see paraku ei väljendu sedasi ning oleks aeg mõelda ühtsele Kuusalu vallale, kus iga vallaelanik on vallale oluline.