Indrek Link

Indrek Link
Indrek Link

Olen sündinud, kasvanud ja üldhariduse omandanud Kuusalu vallas. Edasised õpingud ja tööelu viisid mind kümnendiks koduvallast eemale, kuid side vallaga on esivanemate ja sugulaste tõttu olnud järjepidev. Valla tegemisi ja arengut olen pidevalt jälginud. Nüüdseks olen juba mitu aastat koos perega tagasi oma sünnikohas Valklas.

Minu igapäevatöö on naabermaakonna, Lääne-Virumaa siseturvalisuse tagamine – juhin Rakvere politseijaoskonda. Oma töös puutun kokku teiste omavalitustega ja sageli ringi liikudes näen teiste arenguid. Mulle tundub, et ka meie vallas saab paremini.

Minu soov on, et Kuusalu vald areneks tervikuna, et viiksime valla elu edasi üheskoos, ka vallakeskusest eemal, ja arvestaksime rohkem kogukonna arvamusega. Oluline on valla juhtimise ja otsuste läbipaistvus. Volikogu mõte on esindada rahvast ja meie eesmärk on kogukonda kaasata. Kogukond peab ka ise aktiivsem olema, et nende mured, vajadused ja soovid jõuaksid keskusesse ja nendele tahetakse lahendusi leida ning pakkuda. Valla kohalolekut ei pea nägema uhke esinduse kaudu, vaid tunnetama hästi korraldatud teenuste ja esindajate tegevuse kaudu. Tugev kogukond on turvalisuse alustala.

Vallal peab olema oma kuvand, mille järgi valda teatakse ka mujal ning siia soovitakse tulla. Meie seotust merega tuleb paremini kasutada. Mulle meeldib Kuusalu kui merevalla mõte. Hetkel puuduvad meie rannaaladel parklad, prügikastid ja muu esmavajalik. Turism toimub ühepoolselt – siin käivad pealinna ja teiste piirkondade elanikud, kes jätavad endast maha lagastatud ranna, kuid ei anna vallale majanduslikus mõttes midagi. Kuusalu vallal on merepiiri märkimisväärselt rohkem kui näiteks Lääne-Virumaal. Samas on mitmed Lääne-Virumaa rannaaladest merega seonduvalt tuttavamad ja paremas seisukorras kui meie Salmistu, Andineeme või Juminda.

Elu edasiviijateks on lapsed, kellele tuleb luua parimad üld- ja huvihariduse omandamise võimalused. Minu tütar soovib Kuusalu koolis õppida, sest tema isa õppis seal. See on südant- soojendav, kui lapsed tahavad õppida koolis, kus on nende vanem õppinud. Samas soovin mina, et minu laps ja ka teised Kuusalu valla lapsed saaksid koduvallas parima võimaliku hariduse ja tingimused, mis võimaldavad ennast rakendada. Hea oleks, kui huviharidus jääks valdavalt tasuta nagu siiani ja ei viidaks ellu plaani tasulistest huviringidest, sest mujal on ju nii. Miks mitte olla omanäolised ja näidata, et meie vald suudab oma laste huviharidust toetada.

Usun, et valimisliidu Üks Kuusalu Vald inimesed tahavad ja suudavad valla elu arendada, pidades isiklikest ambitsioonidest olulisemaks kogukonna huve. Meie programmi sisaldab neid mõtted, mida usume, et saame reaalselt teostada. Meil on uudset mõtlemist ja soovi midagi tõsiselt ära teha.

Usun, et koos teiega saan sellele kaasa aidata, sest kui me ise muutusi ei tee, siis keegi teine ei tule neid tegema!

Seotud artiklid: