Ingrid Randlaht

Ingrid Randlaht
Ingrid Randlaht

Valla keskmes asub üks suurema rahvaarvuga Uuri küla, mille kogukond on tugev ja ettevõtlik. Valla elu korraldamisse, mille osa iga küla, ju on, on seni olnud vähe võimalust kaasa rääkida. Pean aga väga oluliseks, et just kogukonnad ja oskusteave oleks valla elu suunajateks.

Leian, et terve elukeskkonna tekkimise ja püsimise jaoks on vaja eelkõige kaasata. Igaüks, kes tunneb endal olevat olulise rolli, panustab sellesse ja ei jäta oma võimekust kasutamata. Ükskõiksus on me suurim vaenlane.

Igaühel on vaja käega katsutavat eesmärki ja rolli. Kipume unustama, et pakkumata seda valla noortele, otsivad nad oma rolli ja vajalikkuse tunnet mujalt. Ettevõtlikkus peab olema soositud ja võimalused selleks avarad.

Kuigi ma olen endalegi märkamatult sattunud õige erinevate valdkondadega tegelema on tänaseks minu suurim väljakutse tegeleda ettevõtliku eluga maal ning suurimaks rõõmupakkujaks ja südameasjaks töö laste ja noortega.