Ivar Lipsmäe

Ivar Lipsmäe

Kuusalu vald on olnud minu koduks nüüdseks juba 44 aastat. Selle valla käekäik on mulle alati korda läinud. Siin elavad minu vanemad, pere ja siin kasvab minu laps. 

Minu eesmärgiks on Kuusalu valla tegemistes aktiivselt osaleda ning leida võimalusi valla elu igakülgseks elavdamiseks. Olen enam kui 20 aastat tegutsenud rahvusvaheline transpordi valdkonnas. Oma põhitöö kõrvalt olen loonud Kuusalu Jahtklubi, et edendada laste ja täiskasvanute purjetamisoskusi. 

Kuusalu vallas olen osalenud eelarve- ja majanduskomisjoni ning Keskkonna- ja ehituskomisjoni töös. Mulle on oluline mõista, kuhu kulub valla raha, milline oleks selle otstarbekas planeerimine ja kuidas läbi arukate ning praktiliste kulude tekitada tulu kõigile valla elanikele. 

Volikogusse valituks osutudes kavatsen tegeleda randade ja Salmistu sadamale võimaliku arendaja leidmisega ja tegeleda nii noorte kui  ka täiskasvanute purjetamise oskuste edasiviimisega. Meil on toimiv spordikool ja meie noorsportlased on edukalt esinenud erinevatel rahvusvahelistel võistlustel.  

Minu, kui äriinimese jaoks on oluline leida ja välja tuua ka Kuusalu valla eeliseid, mis veenaksid erinevaid ettevõtteid siia investeerima, arendma siin oma majandustegevust ja looma uusi töökohti.