Janne Kallakmaa

Janne Kallakmaa
Janne Kallakmaa

Olen alates 2006 aastast Kuusalu valla elanik, töötanud Kuusalu vallavalitsuses ametnikuna neli aastat ning tänaseni osalen keskkonnakomisjoni töös. Olen töötanud mitmes omavalitsuses ning saanud palju kogemusi omavalitsuse töökorralduses. Täna töötan Anija vallas, Anija mõisa arendusjuhina.

Kandideerin, et anda oma panus koduvalla arenguks. Et Kuusalu vallas hakkaks elavnema ettevõtlus ja suurenema piirkonna tööhõive ning kerkiksid kodud uutele peredele. Soovin aidata kaasa hariduselule ja toetada noori tegema julgemalt esimesi samme töökohtade leidmisel Kuusalu vallas. Tuleb hinnata ja hoida paremate oskuste ja haridustasemega töötajaid vallas. Leida lahendused tarbijasõbralikumale
soojahinnale, et Kuusalus ei oleks Harjumaa kõrgeim soojahind tarbijale. Et kõike eeltoodut tehes arvestatakse sellega, et meile ja meie tulevastele põlvedele säiliks elamisväärne elukeskkond!

Soovin väga, et hinnatakse vallas tehtut ja edasine areng oleks koostöös ka piiriüleselt jõulisem, kui kunagi varem. Et vallavalitsuses võetaks kuulda elanike ja omaala spetsialistide arvamust. Et iga inimene, kes elab Kuusalu vallas võiks minna mitte ainult murega Kuusalu vallavalitsusse, vaid rõõmuga ja et ta tunneks, et ta on sinna igal ajal oodatud, sest iga elanik on vallale oluline.

Päikest ja rõõmu soovides!
Janne Kallakmaa