Janne Kallakmaa

Omavalitsuse ülesanne on olla oma valla elaniku jaoks olemas!

Kandideerin  Kuusalu1 teisel perioodil ja näen, et vald vajab muutust. Soovin anda oma panus koduvalla arenguks, et hakkaks elavnema ettevõtlus ja suurenema piirkonna tööhõive. Tuleb hinnata ja hoida parimate oskuste ja haridustasemega töötajaid vallas. Peab arvestama, et meile ja meie tulevastele põlvedele säiliks kaunis ja elamisväärne elukeskkond! Et vallavalitsuses võetaks kuulda elanike ja oma ala spetsialistide arvamust. Et iga inimene, kes elab Kuusalu vallas võiks minna mitte ainult murega Kuusalu vallavalitsusse, vaid rõõmuga ja et ta tunneks, et ta on sinna igal ajal oodatud, sest iga elanik on vallale oluline.