Kristo Palu

Kristo Palu
Kristo Palu

Olen Kuusalu elanik, siin kasvanud ja koolis käinud ning tänaseks ka oma perega siia kodu
loonud.
Eelmisel kümnendil Kuusalu abivallavanema ja lühemaid perioode ka vallavanema kohusetäitjana
ametis oldud aeg andis mulle hea võimaluse osaleda igapäevases valla juhtimises ja arendamises.
Koos vajaliku hariduse ning eraettevõtluses ja riigisektoris saadud töökogemusega usun, et oskan
näha valla arendamiseks vajalikku tervikpilti. Vahepealne periood valla tegemisi kõrvalt vaadates on
tekitanud minus kindla soovi taas tõsiselt kaasa rääkida valla otsustusprotsessis, et tuua
vallajuhtimisse juurde avatust, koostöövõimet ning tulevikku vaatavat pilku.
Tahan panustada muuhulgas sellesse, et Kuusalu Keskkoolist saaks kaasaegne gümnaasium, et
Kuusalu alevikust kujuneks atraktiivne ja mõnus vallakeskus, et vald areneks ja kasvaks tervikuna
ning meid teatakse kui merevalda.

Koduvallaga seotud meediakajastus: