Mait Kröönström

Olen põline Kolga-Aabla küla elanik. Viimased 28 aastat olen olnud ka Kolga-Aabla külavanem. Seepärast soovin seista külaelu edendamise ja kogu valla ühtlase arengu eest. Pean väga oluliseks, et valla juhtimine oleks läbipaistev, kaasav ning tulevikku vaatav ja voliniku isiklikud huvid  ei kaaluks üle valla huve. Lisaks külaelu valdkonna edendamisele pean oma tugevamaks küljeks veel turvalisusega seonduvat, sest oman pikaajalist töökogemust pääste valdkonnas ja vabatahtlikkuse edendamisel.  Volikogus töötamise kogemust oman erinevates valdkondades ,  kuna olen viimased 28 aastat olnud volikogu liige ning juhtinud volikogu ja selle  erinevaid komisjone. Seega võin öelda, et olen kursis kõigi valla elu puudutavate probleemide ja kitsaskohtadega ning soovin anda oma panuse nendele lahenduste leidmisel.

Koduvallaga seotud meediakajastus: