Mait Kröönström

 

Mait Kröönström
Mait Kröönström

Olen põline Kolga-Aabla küla elanik. Viimased 24 aastat olen olnud ka Kolga-Aabla külavanem. Seepärast soovin seista külaelu edendamise ja kogu valla ühtlase arengu eest. Pean väga oluliseks, et valla juhtimises ei kaaluks isiklikud huvid üle kogukonna ja valla huve ning kavatsen seda ka edaspidi jälgida. Lisaks külaelu valdkonna edendamisele pean oma tugevamaks küljeks veel turvalisusega seonduvat, sest oman pikaajalist töökogemust pääste valdkonnas ja vabatahtlikkuse edendamisel. Oman ka  volikogus töötamise kogemust,  kuna olen viimased 24 aastat olnud volikogu liige ja juhtinud volikogu erinevaid komisjone. Seega võin öelda, et olen kursis kõigi valla elu puudutavate probleemide ja erinevate  valdkondadega.

Koduvallaga seotud meediakajastus: