Mari Paenurm

Kolisin oma perega Kuusallu viis aastat tagasi, olen olnud valla noortekeskuste juhataja ning kuulun viimased neli aastat haridus- ja noorsootöökomisjoni. Eelmistel valimistel kandideerisin üksikkandidaadina. Näen rõõmuga, et hulk minu ideid on ellu viidud või ollakse nende poole teel.

Täna olen Kuusalu Keskkooli õpetaja ja ringijuht ning väikeettevõtja.

Loodan, et koos lisanduvate ülesannetega kohalikule omavalitsusele kujuneb siinsest töisest meeskonnast hea koostööpartner peredele, kogukondadele, allasutustele, ettevõtjatele ja riigi esindajatele.

Soovin, et vallas oleksid märgatud inimesed, kel annet, võimeid ja huvisid enda arendamiseks.

Tahan, et kodukohajärgsed tervist hoidvad ja edendavad teenused oleksid kättesaadavad igas vanuses inimestele.

Olen abielus. Peres kasvab kolm last, abikaasa Peeter on Eesti Kaitseväe kaplan.