Märt Sillaste

Olen olnud 18 aastat Kuusalu valla elanik ja nüüd alevikku uut kodu perele rajamas. Enne seda elasin 17 aastat Valkla külas ja alates 2014 olen Valkla külavanem. Päritolult olen hiidlane, hingelt merd armastav maainimene ja ametilt ehitusettevõtja. Olen kirglik hobikalur, käima tõmmanud ühe toimiva kalastusturismi ettevõtmise ja olnud taustajõud laste purjetamises. Pean väga oluliseks külarahva muresid ja arvan, et ühe eduka näitena suutsime koos külarahvaga väga hästi riigile omi soove edasi anda seoses Valkla Hooldekodu muredega. Kokkuvõttes olen aleviku elanik, kellele Valkla küla, külaelu, merendus ja sadamad on väga südamelähedased. Soovin, et Kuusalu vallaga seostuks meri, turism, tugevad külakogukonnad ja toetav tõmbekeskus aleviku näol. Pean oluliseks lihtsust, selgust, otsekohesust ja õiglust. Usun, et avatud koostöös peitub jõud.