Marti Hääl

Oma lapsepõlve veetsin Juminda poolsaarel Leesi külas. Üliõpilasena, advokaadina ja ettevõtjana liikusin palju ringi nii Eestis kui kaugemal, kuid elu on mind ikka toonud siia Kolga randa tagasi. Nüüd elan juba aastaid perega Tammistul oma isatalus.

Külavanema ja külaseltsi juhina olen aastaid tegutsenud küla arengu ja tuleviku nimel, edendades külaelanike ühistegevusi. Tammistu küla 500 juubeli ettevalmistused – külamaja, kultuuripärandi matkaraja, külakiige ja palliplatsi rajamine – talgukorras on heaks näiteks, kuidas kogukonnas peitubki vägi.

Juminda poolsaare aktiivse elanikuna olen seisnud kogukonna huvide eest eelkõige merepääste, rannakalanduse, kultuuripärandi ja Lahemaa Rahvuspargiga seotud küsimustes. Käivitasime kutselise kaluri koolitused Leesi rahvamajas ja Juminda Rannakalanduse OÜ ühise mõrrapüügi traditsioonide säilitamiseks. Kodumetsade kohapealseks väärindamiseks asutasime Tammistul saekaatri ja hobutööde tagasitoomiseks vähemalt looduskaitsealustesse metsadesse, kasvatame oma kodutalus hobuseid. Merekultuuri edendamiseks olen aidanud nõu ja jõuga Hara sadama ja purjetamiskooli tegevust arendada. Leesi Tarwitajate Ühisuse kaasasutaja ja juhatuse liikmena aitasin kaasa killukese meie kultuuripärandi säilimisele Leesi poe näol. Lahemaa Rahvuspargi koostöökogu juhtgrupi liikmena olen ikka seisnud kohaliku inimese eest, kes kipub kõiksugu reeglite kehtestamisel jääma looduse ja kultuuripärandi kaitsmisel kaotajaks.

Kuusalu valla volikogusse kandideerin kavatsusega anda oma panus meie valla arendamisele. Eriti oluliseks pean just merega seotud potentsiaali ära kasutamist ja merevalla idee elluviimist ning luban selles esindada kõiki Kuusalu valla rannakülade inimesi. Valituks osutumisel tahan rakendada oma elukogemusi volikogu töö kaasajastamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks. Volikogu tegevuse muutsime juba 2017. aastast alates vallarahvale jälgitavaks otseülekandena. Kogukondade kaasamine oma asjade üle otsustamisse nii volikogu kui vallavalitsuse tasemel ja kaasav eelarvemenetlus aitaks tagada kogukondade jaoks oluliste tegevuste selge otsustusprotsessi ja rahastuse, sõltumata valimislubadustest või valimisnimekirjas kandideerimisest ning soovijal peab olema võimalik vallaga kogu asjaajamine läbi e-teenuste internetis.

Lisainfot minu kohta: https://et.wikipedia.org/wiki/Marti_Hääl

Koduvallaga seotud meediakajastus: