Marti Hääl

 

Marti Hääl
Marti Hääl

Oma lapsepõlve veetsin Juminda poolsaarel Leesi külas. Üliõpilasena, advokaadina ja ettevõtjana liikusin palju ringi nii Eestis kui kaugemal, kuid elu on mind ikka toonud siia Kolga randa tagasi. Nüüd elan juba aastaid perega Tammistul oma isatalus.

Külavanema ja külaseltsi juhina olen aastaid tegutsenud küla arengu ja tuleviku nimel edendades külaelanike ühistegevusi. Tammistu küla 500 juubeli ettevalmistused – külamaja, kultuuripärandi matkaraja ja külakiige rajamine talgukorras on heaks näiteks, kuidas kogukonnas peitubki vägi.

Juminda Poolsaare Seltsi juhatuse liikmena olen seisnud kogukonna huvide eest eelkõige merepääste, rannakalanduse, kultuuripärandi ja Lahemaa Rahvuspargiga seotud küsimustes. Oleme käivitanud kutselise kaluri koolitused Leesi rahvamajas ja Juminda Rannakalanduse OÜ ühise mõrrapüügi traditsioonide säilitamiseks. Kodumetsade kohapealseks väärindamiseks asutasime Tammistul saekaatri ja hobutööde tagasitoomiseks vähemalt looduskaitsealustesse metsadesse, kasvatame oma kodutalus hobuseid. Merekultuuri edendamiseks aitan nõu ja jõuga Hara sadama ja purjetamiskooli tegevust arendada. Lahemaa Rahvuspargi koostöökogu juhtgrupi liikmena olen ikka seisnud kohaliku inimese eest, kes kipub kõiksugu reeglite kehtestamisel jääma looduse ja kultuuripärandi kaitsmisel kaotajaks.

Kohaliku elu edendamine on kogu meie pere jaoks oluline. Nii on abikaasa Kristina korraldanud juba aastaid igakuiseid lastehommikuid Juminda poolsaarel. Tütar Sandra Liis on Juminda merepäästelaagri eestvedaja ja Gerda Triin juhib kohalike noorte Juminda Poolsaare Bändi tegevust. Ka pojad võtavad aktiivselt kogukonna tegevustest osa, nii noorte merepäästjatena, abilistena kalapüügil või küttepuude varumisel külarahvale.

Kuusalu valla volikogusse kandideerin kavatsusega anda oma panus meie valla arendamisel. Eriti oluliseks pean just merega seotud potentsiaali ära kasutamist ja merevalla idee elluviimist ning luban selles esindada kõiki Kuusalu valla rannakülade inimesi. Valituks osutumisel tahan rakendada oma elukogemusi volikogu töö kaasajastamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks. Volikogu tegevust peaks olema võimalik vallarahval jälgida internetis otseülekandena,  kaasav eelarvemenetlus peab tagama kogukondade jaoks oluliste tegevuste rahastuse selge otsustusprotsessi sõltumata valimislubadustest või valimisnimekirjas kandideerimisest ning soovijal peab olema võimalik vallaga kogu asjaajamine läbi e-teenuste internetis.

Lisainfot minu kohta: https://et.wikipedia.org/wiki/Marti_Hääl

Koduvallaga seotud meediakajastus:

2017

2016

2015

2014