Peeter Kapten

Pärast Ülikooli lõpetamist, kuhu sisse jäi ka sunduslik armeeteenistus, viis tee mind kohalikku omavalitsusse, täpsemalt Tallinna Linnavalitsusse. Minu märksõnadeks said maareform ja omandireform. Reformide ja uuenduste sisseviimine Linnavalitsusse, kaasaegse aluspõhja loomine. Ja sellest ajast peale jäin väga pikaks ajaks riigiteenistusse.
Üle 10 aasta töötasin diplomaadina, esindades meie riiki rahvusvahelistel kohtumistel, läbirääkimistel, meie seisukohtade kaitsmisel ja kompromisside otsimisel. Diplomaadi karjääri sisse jäid ka õpingud Peterburi Ülikooli aspirantuuris ja Meegomäe Lahingukoolis, mille lõpetamise järel oli loomulik käik, et ohvitserina sidusin ennast Kaitseliidu Meredivisjoniga.
Peale elamist maailma erinevates kohtades tulin tagasi oma juurte juurde, Pudisoo külla. Siin taastan ma talu ja alustasin oma juriidilise erapraksisega. Palju abi olen saanud vanematelt inimestelt, kes on jõu ja nõuga aidanud mul teha esimesi samme põllumajanduses. Eriti mu onu, keda paljud tunnevad Jorsi nime all.
Minu nägemus on, et vallavanem tuleb valida avaliku konkursi korras ning valla juhtimine peab muutuma kaasaegsemaks ning läbipaistvaks. Võtta kasutusele kaasav eelarve. Kaasav eelarve koostamine on kodanikuvõimu arutlus- ja otsustusprotsess, üks osalusdemokraatia avaldumisvorme. Kaasavas eelarvemenetluses otsustavad kindla piirkonna elanikud, kuidas kasutada (kulutada) osa eelarvest. Eelarve kulude poole arutelul osalemine võimaldab kodanikel avalikke kulutusi leida, arutada ja tähtsuse järjekorda seada ning annab neile võimu teha rahakulutuse kohta otsustuseid. Tulemuseks on õiglasem kulujaotus, valitsemise suurem läbipaistvus ja vastutusvõimelisus, samuti kasvab avalikkuse osalus valitsemises ning areneb demokraatlik kodanikuühiskond.