Privaatsuspoliitika

Valimisliit Üks Kuusalu Vald (edaspidi Valimisliit) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma liikmete ja kodulehe kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis sisaldavad teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta, samuti küpsiste kasutamise kohta Valimisliidu kodulehel.
Isikuandmed on andmed, mida Valimisliit kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Valimisliidu kodulehte kasutama asudes või liikmeavalduse täitmisel olete käesolevate põhimõtetega tutvunud ning nendega nõustunud. Valimisliit jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika põhimõtteid muuta.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Sisestades kodulehe vastavate rakenduste kaudu oma isikuandmed, samuti edastades Valimisliidule oma isikuandmed Valimisliidu domeeniga e-maili aadressile e-kirjaga, annab füüsiline isik Valimisliidule nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, sh nende kogumiseks ja kasutamiseks privaatsuspoliitika põhimõtete kohaselt.

Nende rakenduste kasutamise käigus Valimisliidule esitatud isikuandmeid kasutab Valimisliit ainult vastava rakendusega seotud toimingu eesmärgil.

Isikul on õigus nõuda oma andmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel. Isik saab oma vastavaid õigusi realiseerida, esitades Valimisliidule vastavasisulise avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Isikuandmete kaitse

Valimisliit rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Küpsised

Valimisliidu kodulehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele kodulehe külastusel. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat kodulehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni kodulehe kasutusmugavust.

Kodulehe kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.

Küsimused

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil valimisliit@1kuusalu.ee