Sander Piibemann

Sander Piibemann
Sander Piibemann

Olen pärit Loksalt, Kuusaluga tekkisid seosed tänu jalgpallile, kui mind kutsuti JK Rada treeneriks. 10 aastat tagasi hakkasin Kuusalus treenima ka naisjalgpallureid ja noori ning loogilise jätkuna lõin koos teiste entusiastlike treeneritega Jalgpalliklubi Kuusalu Kalev, kus töötan klubijuhina ning 2 treeningrupi treenerina. Laste vaba aja sisustamine ei ole siiski mu põhitöö, leiba teenin siiski IT valdkonnas, tarkvara testijana. 

Kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis, makromajanduse valdkonnas. Elukestev õpe jätkub siiski igapäevaselt – tööl kolleegide käest või trennis lastelt saab alati uusi teadmisi, oluline on õppemoment lihtsalt ära tabada.

Pea viimased 2 valimisperioodi ehk 7 aastat tegutsesin Kuusalu valla spordi ja kultuuri valdkondade komisjonides. Paraku olin sunnitud komisjonist protesti märgiks lahkuma, kuna treeningrühmade rahastamise korra valmimisviis ei võimaldanud seal tööd jätkata.

Hobideks küll eriti aega ei jää töö ja jalgpalliklubi kõrvalt, kuid omamoodi on jalgpall mulle ka hobi eest. Proovin alati olla Eesti koondise kodumängudel kohal, samuti käin sõpruskonnaga külastamas jalgpalli suurturniire – näiteks möödunud suvel Prantsusmaal Euroopa meistrivõistlustel. Samuti proovin igal suvel veeta mõnda aega looduses, tehes mitmepäevaseid matkasid jalgrattaga. Omamoodi hobi on ka ürituste korraldamine, tänavu sügisel sai juba viiendat korda organiseeritud Kuusalu valla külade jalgpalliturniir.

Vallavolikogusse pääsedes toetaks kõiki mõtteid, mis mulle mõistlikud tunduvad – hoolimata sellest, kes selle lauale toonud on. Aga ise eelkõige jälgiksin seda, et vallas mõistetaks, et nii noorte kui täiskasvanute vaba aja sisustamine on ka hea teenus, mida vald peaks osutama. Seda nii läbi treeningrühmade ja taidlejate väärika rahastamise, aga samuti ei tohiks unustada ära ka võimaluste tekitamist inimestel ise aega sisustada, luues selleks vajalikud rajatised: multifunktsionaalsed mänguväljakud, välijõusaalid ja muud lahendused.

Samuti pean oluliseks, et Kuusalu vallavalitsus kasutaks enam uuenduslikke tehnilisi lahendusi valla juhtimisel, võimaldades sellega läbipaistvamat ja selgemat juhtimist. Mida ülevaatlikum on valitsemisprotsess – ülekanded veebis volikogust ja komisjonidest, lihtne dokumendiregister, veebis täidetavad taotlusvormid – seda parem kontroll võimuesindajate üle ja seda lihtsam on huvigruppidel sõna sekka öelda. Vahendid on olemas ja valik on suur – nii riigi toel loodud lahendused kui muud, aga meie omavalitsus ei kiirusta neid kahjuks kasutama. Samuti võiks Kuusalu vald olla pioneeriks omavalitsuste seas üleminekul opendata-le ehk avaandmetele – et vallakodanikel ja muudel asjast huvitatutel oleks võimalik kiirelt üles leida: palju kulutab vald Kiiu mõisahoone remondile, kui palju maksab Kuusalus tänavavalgustus, kui palju inimesi on hõivatud harrastusringides kui tuua mõned näited.

 

Koduvallaga seotud meediakajastus: