Sander Piibemann

Olen pärit Loksalt, Kuusaluga tekkisid seosed tänu jalgpallile, kui mind kutsuti JK Rada treeneriks. 10 aastat tagasi hakkasin Kuusalus treenima ka naisjalgpallureid ja noori ning loogilise jätkuna lõin koos teiste entusiastlike treeneritega Jalgpalliklubi Kuusalu Kalev, kus töötan klubijuhina ning 2 treeninggrupi treenerina. Laste vaba aja sisustamine ei ole siiski mu põhitöö, leiba teenin siiski IT valdkonnas, tarkvara testijana. 

Kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis, makromajanduse valdkonnas. Elukestev õpe jätkub siiski igapäevaselt – tööl kolleegide käest või trennis lastelt saab alati uusi teadmisi, oluline on õppemoment lihtsalt ära tabada.

Hobideks küll eriti aega ei jää töö ja jalgpalliklubi kõrvalt, kuid omamoodi on jalgpall mulle ka hobi eest. Proovin alati olla Eesti koondise kodumängudel kohal, samuti käin sõpruskonnaga külastamas jalgpalli suurturniire – näiteks möödunud suvel Prantsusmaal Euroopa meistrivõistlustel. Samuti proovin igal suvel veeta mõnda aega looduses, tehes mitmepäevaseid matkasid jalgrattaga. Enne pandeemiat tegelesin ka turniiride korraldamisega, traditsiooniks on saanud Kuusalu valla külade jalgpalliturniir, kuid viimasel kahel aastal on see arusaadavatel põhjustel vahele jäänud.

Valla juhtimises sooviksin näha läbipaistvust ja objektiivsust, kaasates asjasthuvitatud kogukondi. Lisaks läbipaistvale juhtimisele, pööraksin tehnoloogiahuvilisena tähelepanu selles suunas, et vald võtaks esimesena üle uusi lahendusi, mis lihtsustaks kodaniku suhtlust vallavalitsusega. Spordisõbrana tahaksin, et vallas oleks võimalikult palju erinevaid spordirajatisi, mille aktiivne korrashoid annaks võimaluse vallakodanikel leida võimaluse end vormis hoida.

Koduvallaga seotud meediakajastus: