Toomas Mäeväli

Toomas Mäeväli
Toomas Mäeväli

Pärinen põlisest loksaranna suguvõsast ja juba üle kümne aasta olnud Kuusalu aleviku
püsielanik. Ametialaselt jagan ennast käsitöölise ja ehitaja rollide vahel, parandades pille ning
paigaldades tornikelli.
Viimased neli aastat olen osalenud kohaliku vallavolikogu keskkonnakomisjoni töös, püüdes
anda oma panuse meie elukeskkonna kujundamisse.
Soovin ka edaspidi töötada selle nimel, et iga Kuusalu valla talu, küla ja alevik oleks hea paik
elamiseks.